GAL Valea Buzăului anunță deschiderea unui nou apel de selecție proiecte

0 401

COMUNICAT DE PRESĂ

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) VALEA BUZĂULUI

Anunță deschiderea, în data de 08.04.2024, a apelului de selecție proiecte Nr. 21/2024, în cadrul sub-măsurii 19.2 – “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, pentru o măsura din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală.

În cadrul apelului Nr.21, proiectele pot fi depuse până pe data de 19.04.2024, la GAL Valea Buzăului, la punctul de lucru din com. Cislău, str. Mihai Viteazu, nr. 164 A, jud. Buzău, zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 9:00 – 14:00, până vineri 19.04.2024, inclusiv.

Fondurile disponibile în cadrul Apelului Nr. 21/2024, din fonduri FEADR, sunt următoarele:

Nr. Crt. DENUMIRE MĂSURĂ BENEFICIARI ELIGIBILI INTENSITA-

TEA SPRIJINU-

LUI

SUMA ALOCATĂ

(EURO) din Fonduri FEADR

SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABI-LĂ PENTRU UN PROIECT (EURO)
1 M1/1C – Transfer de cunoștințe Furnizori de servicii de formare 100% / 90% 10.000,00 10.000,00

Solicitanții vor respecta cerințele prevăzute în fișele măsurilor și Ghidul Solicitantului aferent fiecărei măsuri din SDL, publicat pe site-ul GAL Valea Buzăului (www.galvaleabuzaului.ro).

Pentru informații suplimentare detaliate, vă puteți adresa direct la sediul GAL Valea Buzăului, în punctul de lucru din str. Mihai Viteazu, nr. 164 A, com Cislău, jud Buzău, de luni până vineri, între orele 9:00 – 14:00, sau ne puteți contacta prin telefon (0784286202; 0744356758) sau prin e-mail: gvaleabuzaului@yahoo.com.

Manager proiect / reprezentant legal

Dragomir Eusebiu-Florin

(P)

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.