Primaria Berceni a scos la concurs mai multe posturi. Vezi lista

0 785

Primaria Berceni a scos la concurs mai multe posturi. Vezi lista și care sunt cerințele pentru a vă putea depune dosarele.

ANUNȚ

Primăria comunei Berceni, judeţul Prahova, cu sediul în comuna Berceni, sat Berceni, str. Prof. Voicu Ion, nr.140 A, jud. Prahova, în conformitate cu prevederile HG 611/2008  si HG 286/2011 si in baza art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, scoate la concurs urmatoarele posturi vacante din aparatul de specialitate al Primarului comunei Berceni, judeţul Prahova:
 

 1. Un post de Inspector, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Asistenta sociala si protectie sociala

Pentru funcția publica de executie de Inspector, grad profesional asistent, candidații trebuie să indeplinească condiții generale prevăzute de  art. 465 alin(1) din Ordonanta de urgenta  nr 57/2019 – Codul admnistrativ si urmatoarele condiții specifice:

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul asistentei sociale
 • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor
 • cunoștinte operare PC-nivel mediu (confirmate cu diplome)
 1. Sofer I in cadrul Compartimentului Gospodarire comunala, Intretinere si Transport

Pentru funcția contractuala de Sofer I, candidații trebuie să indeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul cadru aprobat prin HG 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si urmatoarele condiții specifice:

 • studii generale/profesionale finalizate cu adeverință de studii;
 • permis de conducere categoria B,C,D,E;
 • aviz psihologic conducător auto;
 • atestat profesional pentru transportul public de persoane și marfă în termen de valabilitate;
 • vechime necesară: minimum 1 an
 1. Inspector de specialitate grad IA in cadrul Compartimentului Accesare Fonduri Europene

Pentru functia  contractuala de Inspector de  specialitate IA candidații trebuie să indeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul cadru aprobat prin HG 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si urmatoarele condiții specifice:

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Curs de specializare în domeniul accesării fondurilor europene sau în domeniul management de proiect, dovedit cu diplomă/atestat/certificat emis în condițiile legii;
 • Vechime în specialitatea studiilor– minimum5 ani
 • Experienta in domeniul achizitiei publice, minimum 5 ani
 • Experienta proiecte/programe cu finantare externa, minimum 3 ani
 • Cunostinte operare PC – nivel mediu (confirmate cu diplome)
 • Cunostinte limba engleza – nivel mediu (confirmate cu diplome)
 1. Inspector de specialitate grad I in cadrul Compartimentului Accesare Fonduri Europene

Pentru functia  contractuala de Inspector de  specialitate I candidații trebuie să indeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul cadru aprobat prin HG 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si urmatoarele condiții specifice:

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Curs de specializare în domeniul accesării fondurilor europene sau în domeniul management de proiect, dovedit cu diplomă/atestat/certificat emis în condițiile legii;
 • Vechime în specialitatea studiilor–3 ani
 • Experienta proiecte/programe cu finantare externa, minim1 an
 • Cunostinte operare PC-nivel mediu  (confirmate cu diplome)
 • Cunostinte limba engleza – nivel mediu (confirmate cu diplome)

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

– curriculum vitae, model comun european;

– copia actului de identitate;

– formularul de înscriere;

– copiile diplomelor de studiu și ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări ;

– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverința care să ateste vechimea în munca și, dupã caz, în specialitate – număr pagini – unde este cazul ;

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere în acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire) ;

– copia adeverintei care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului, de catre medicul de familie al candidatului ;

 – copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic si se testeaza prin proba suplimentara;

– declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica”

Actele prevăzute mai sus se prezintă în original, pentru a putea fi confruntate cu copiile acestora, în vederea  certificãrii pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs.

Formularele pentru participare la concurs se pot procura zilnic de la secretariatul de concurs. Candidaţii vor depune dosarele de concurs la secretariatul comisiei de concurs.

Informaţii suplimentare la secretariatul comisiei de concurs,  persoana de contact : Oancea Simona

Tel. 0244-470.588, Fax 0244-470.209

e-mail: office@primariaberceniph.ro

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

09.08.2021 – termenul  limita pentru depunere a dosarelor de concurs

19.08.2021  ora 10:00 – proba scrisa

– in termen de 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise sa va  sustine interviul

– Pentru functiile publice si contractuale de executie vacante, scoase la concursul de recrutare, durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana, durata normala a timpului de lucru.

(P)

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.