Serviciul de Ambulanta Prahova angajeaza cinci asistenti medicali

0 377

Serviciul de Ambulanta Prahova angajeaza cinci asistenti medicali. Posturile au fost scoase la concurs, iar detaliile le găsiți mai jos.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Prahova din Ploieşti, judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale, temporar vacante, de:

 • 2 (două) posturi de asistent medical generalist debutant (PL) la Stația Ploiești;
 • 1 (unu) post de asistent medical generalist debutant (PL) la Substația Ciorani;
 • 1 (unu) post de asistent medical generalist debutant (PL) la Substația Băicoi;
 • 1 (unu) post de asistent medical generalist debutant (PL) la Substația Urlați.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
 • cunoașterea și utilizarea programelor MS Office (Word);
 • adeverință participare concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.;
 • certificat de membru vizat la zi.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 decembrie 2019, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 07 ianuarie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 09 ianuarie 2020, ora 09.00: proba interviu.

Ziarul de Ploiești

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.