Posturi scoase la concurs in administratii locale din Prahova

0 75

Posturi scoase la concurs in administratii locale din Prahova. Vezi care este oferta și în baza căror criterii se pot face înscrieri.

Asociația Comunelor din România Filiala Prahova din Comuna Blejoi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de auditor public intern (2 posturi).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic;
 • vechime – nu este necesară;
 • de preferat să dețină permis de conducere, categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 martie 2021, ora 11:00: proba scrisă;
 • 10 martie 2021, ora 11:00: proba interviu.

Primăria Oraşului Vălenii de Munte, județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante de:

 1. muncitor I, Compartimentul Reparații și Întreținere Străzi:
 2. muncitor necalificat (2 posturi), Compartimentul Reparații și Întreținere Străzi;
 3. muncitor necalificat, Compartimentul Administrare Cimitir.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor I, Compartimentul Reparații și întreținere străzi:
  • nivelul studiilor – studii medii, generale;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani;
  • curs de calificare;
 • muncitor necalificat, Compartimentul Reparații și Întreținere Străzi:
  • nivelul studiilor – studii generale;
  • vechime in specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime;
 • muncitor necalificat, Compartimentul Administrare Cimitir:
  • nivelul studiilor – studii generale;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 februarie 2021, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 04 martie 2021, ora 10.00: proba scrisă – str. George Enescu nr. 36D;
 • 09 martie 2021, ora 10.00, proba interviu – str. George Enescu nr. 36D.

Clubul Sportiv Orăşenesc „Tricolorul” din Breaza, judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de consilier, gradul III, cu timp parțial de lucru, 4 ore/zi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare absolvite cu diplomă de licență în următoarele domenii – administrație publică, economic sau juridic;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 3 ani și 6 luni;
 • cunoștințe de operare calculator, dovedite prin deținerea unui certificat de competențe digitale/curs operare PC/curs utilizare sisteme de calcul/foaie matricolă.
 • disponibilitate de a lucra program 09.00-13.00.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 05 martie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 10 martie 2021, ora 10:00: proba interviu .

Primăria Oraşului Mizil, judeţul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante, de administrator/director general al al S.C. Salub Interserv S.R.L.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare în domeniul juridic, economic sau tehnic;
 • vechime – minimum 5 ani vechime în muncă;
 • vechime în specialitatea studiilor solicitate și experiență în funcție de conducere de minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 martie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 15 martie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Primăria Comunei Ceptura, Județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat, grad profesional III, în cadrul Compartimentului Serviciul Public de Gospodărire Comunală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • vechime în muncă – cel puțin 10 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 martie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 12 martie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Primăria Comunei Poiana-Câmpina, judeţul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de guard – Compartimentul Administrativ din Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Poiana Câmpina, pe durată nedeterminată.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii gimnaziale,
 • să fie apt medical;
 • nu se solicită vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 martie 2021, ora 16.30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 martie 2021, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 19 martie 2021, ora 10.00 – proba practică;
 • 25 martie 2021, ora 10.00 – proba interviu.

Ziarul de Ploiești

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.