Posturi scoase la concurs de unitati medicale de stat din Prahova

0 26

Posturi scoase la concurs de unitati medicale de stat din Prahova. Vezi care sunt condițiile și în ce zile au loc examenele. 

Spitalul Municipal Câmpina, județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, de:

 • 1 post de asistent medical principal, specialitatea medicină generală, pentru Secția A.T.I.;
 • 1 post de asistent medical, specialitatea medicină generală, pentru Secția A.T.I.;
 • 1 post de asistent medical, specialitatea medicină generală, pentru P.U.;
 • 1 post de asistent medical, specialitatea medicină generală, pentru secția Chirurgie;
 • 1 post de asistent medical principal, specialitatea medicină generală, pentru Secția Chirurgie;
 • 1 post de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, pentru Secția Chirurgie;
 • 1 post de asistent medical, specialitatea medicină generală, pentru Compartimentul Cardiologie;
 • 1 post de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, pentru Compartimentul Medicină Internă Cronici;
 • 1 post de asistent medical, specialitatea medicină generală, pentru Secția Recuperare Medicală;
 • 1 post de asistent medical, debutant, specialitatea farmacie, pentru farmacia cu circuit închis;
 • 4 posturi de asistent medical, specialitatea radiologie și imagistică, pentru Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii postliceale sau echivalente/studii de scurtă durată/studii superioare, 5 ani vechime ca asistent medical, pentru asistent medical principal;
 • studii postliceale sau echivalente/studii de scurtă durată/studii superioare, cel puțin 6 luni vechime ca asistent medical, pentru asistent medical;
 • studii postliceale sau echivalente/studii de scurtă durată/studii superioare, fără vechime, pentru asistent medical debutant.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 ianuarie 2021, ora 13.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 20 ianuarie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 22 ianuarie 2021, ora 10.00: proba orală/interviu.

Spitalul Municipal Câmpina, județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, de:

 • 1 post de infirmieră debutantă pentru Compartimentul de Primiri Urgențe;
 • 2 posturi de infirmieră debutant pentru Secția Chirurgie;
 • 1 post de îngrijitoare curățenie pentru Compartimentul Urologie;
 • 1 post de îngrijitoare curățenie pentru Secția Medicină Internă;
 • 1 post de infirmieră debutantă pentru Secția Medicină Internă;
 • 1 post de infirmieră debutantă pentru Secția Pediatrie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • infirmieră debutantă și infirmieră:
  • școală generală, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția Generală Resurse Umane și Certificare;
   • fără vechime pentru pentru postul de infirmieră debutantă;
   • cel puțin 6 luni vechime ca infirmieră pentru postul de infirmieră.
 • îngrijitoare curățenie:
  • școală generală;
  • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 ianuarie 2021, ora 13.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 21 ianuarie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 25 ianuarie 2021, ora 10.00: proba orală/interviu.

Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte, Judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie, vacante, de asistent medical radiologie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de școala sanitară postliceală sau echivalentă
  • sau
 • diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 pentru absolvenții liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
 • 6 luni vechime ca asistent medical,

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 ianuarie 2021: perioada de depunere a dosarelor;
 • 25 ianuarie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte, Judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie, vacante, de muncitor necalificat – spații verzi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 ianuarie 2021: perioada de depunere a dosarelor;
 • 27 ianuarie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte, Judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie, vacante, de asistent medical debutant balneofiziokinetoterapie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de școala sanitară postliceală sau echivalentă
 • diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 pentru absolvenții liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 ianuarie 2021: perioada de depunere a dosarelor;
 • 26 ianuarie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Spitalul de Psihiatrie „Voila” din Câmpina, Judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante de referent de specialitate II, în cadrul Serviciului A.A.I.T.T.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de licență;
 • minimum 3 ani și 6 luni vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 ianuarie 2021, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 ianuarie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 25 ianuarie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Ziarul de Ploiești

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.