Posturi scoase la concurs de primarii din judetul Prahova

0 1

Posturi scoase la concurs de primarii din judetul Prahova. Vezi care sunt cerințele și ce locuri de muncă sunt oferite în structuri ale administrației publice.

Primăria Comunei Plopu, județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de muncitor necalificat, treapta profesională I.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii, certificate cel puțin cu diplomă de absolvire a învățământului obligatoriu, de 10 ani;
 • vechime în muncă și în domeniu – 3 ani;
 • domiciliul, de preferat să fie de pe raza comunei Plopu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 octombrie 2020, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 23 octombrie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 28 octombrie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Primăria orașului Vălenii de Munte, județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, astfel:

4 posturi Muncitor I, posturi vacante, contractuale, pe perioadă nedeterminată Compartiment Reparatii si intretinere strazi.

Condiţii specifice de participare la concurs:
nivelul studiilor – studii generale;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani;
curs de calificare.

2 posturi Muncitor necalificat, posturi vacante, contractuale, pe perioadă nedeterminată Compartiment Reparatii si intretinere strazi.

Condiţii specifice de participare la concurs:
nivelul studiilor – studii generale;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fara vechime.

1 post Muncitor necalificat, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată Compartiment Administrare cimitir.

Condiţii specifice de participare la concurs:
nivelul studiilor – studii generale;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fara vechime.

1 post Ingrijitor, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată Compartiment Administrativ.

Condiţii specifice de participare la concurs:
nivelul studiilor – studii generale;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fara vechime.

1 post Muncitor necalificat, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată Compartiment Piata.

Condiţii specifice de participare la concurs:
nivelul studiilor – studii generale;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fara vechime.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 martie 2020, ora 10.00: proba practică;
 • 26 martie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Direcţia Judeţeană de Protecţia Plantelor și de Întreţinere a Drumurilor Judeţene Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

 • 1 post referent, grad profesional I;
 • 1 post muncitor calificat, treaptă profesională III;
 • 1 post muncitor calificat, treaptă profesională IV.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • referent, grad profesional I:
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat in domeniul tehnic, specializarea – tehnician în lucrări publice și construcții;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 5 ani;
  • disponibilitate la deplasări în teren.
 • muncitor calificat, treapta profesională III:
  • studii medii sau școală generală;
  • vechime în muncă – minimum 3 ani.
 • muncitor calificat, treapta profesională IV:
  • studii medii sau școală generală;
  • fără vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 octombrie 2020, ora 16.00, data limită pentru depunerea dosarelor (pentru postul de referent, grad profesional I);
 • 20 octombrie 2020, ora 16.00, data limită pentru depunerea dosarelor (pentru posturile de muncitor calificat, treapta profesională III și IV;
 • referent, grad profesional I:
  • 26 octombrie 2020, ora 09:00: proba scrisă;
  • 28 octombrie 2020, ora 09:00: proba interviu sau proba practică.
 • muncitor calificat, treapta profesională III, muncitor calificat, treapta profesională IV:
  • 27 octombrie 2020, ora 09:00: proba scrisă;
  • 29 octombrie 2020, ora 09:00: proba interviu sau proba practică.

Primăria Oraşului Urlaţi, județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de ajutor bucătar – in cadrul Creșei Orașului Urlați .

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale;
 • vechime în specialitatea studiilor – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 octombrie 2020, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 26 octombrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, Județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante, de muncitor necalificat (3 posturi), după cum urmează:

 1. muncitor necalificat la Căminul de Bătrâni;
 2. muncitor necalificat la Centrul Social de Urgență;
 3. muncitor necalificat la Serviciul Administrativ.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – minimum 8 clase;
 • fără vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 octombrie 2020, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 26 octombrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 28 octombrie 2020, ora 11.00: proba interviu.

Primăria Comunei Chiojdeanca, Judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de femeie de serviciu.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – medii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 octombrie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 27 octombrie 2020, ora 15.00: proba interviu.

Primăria Comunei Telega, judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de muncitor necalificat.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii generale;
 • vechime în muncă – minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 octombrie 2020, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 29 octombrie 2020, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 02 noiembrie 2020, ora 09.00 – proba interviu.

Primăria Orașului Sinaia, județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor în cadrul Compartimentului Toalete Publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii sau generale;
 • vechimea în muncă nu este necesară.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 octombrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 03 noiembrie 2020, ora 11.00: proba interviu.

Ziarul de Ploiești

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.