Posturi scoase la concurs de Directia Judeteana de Statistica Prahova

0 760

Posturi scoase la concurs de Directia Judeteana de Statistica Prahova. Vezi care sunt condițiile de înscriere și ce funcții se oferă.

Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată (15 luni), a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, după cum urmează:

 1. expert IA – 5 posturi,
 2. expert I – 1 post,
 3. expert debutant – 1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: științe sociale, științe inginerești, matematică și științele naturii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de expert IA – 7 ani și de expert I – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 septembrie 2020: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 octombrie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 07 octombrie 2020, ora 12:00: proba interviu.

Ziarul de Ploiești

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.