ITM Prahova a verificat service-urile auto din județ

0 204

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat Campania Naţională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, precum și prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă de către angajatorii care desfășoară activitatea în domeniul ”Întreținerea și repararea autovehiculelor” – cod CAEN 452.

Obiectivele campaniei au fost:

– diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii din domeniul menționat.

– eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților și aplicare sancțiunilor contravenționale corespunzătoare.

– creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relaţiilor de muncă și securității în muncă.

Inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Relaţii de muncă au verificat un număr de 33 agenţi economici și au constatat o serie de deficienţe pentru care au aplicat avertimente  și dispus măsuri în vederea remedierii acestora:

  • Nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal;
  • Completarea Registului General de Evidenta a Salariatilor in Format Electronic cu date eronate;
  • Transmiterea contractului individual de muncă în Registrului General de Evidență a Salariaților, pentru care există dovada executării acestuia, ulterior începerii activității.

Totodată, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Securitate şi Sănătate în Muncă au verificat un număr de 35 agenţi economici, au aplicat 9 amenzi în valoare de 55.000 de lei şi au dispus 78 măsuri cu termene ferme de remediere a următoarelor deficienţe constatate:

  • Semnalizare ssm incompletă: stingătoare de incendii, prize și tablouri electrice de alimentare;
  • Căi de circulație, precum și căi și ieșiri de urgență obstrucționate, pe care se stivuiau anvelope;
  • Elevatoare și recipiente de aer fără verificare tehnică ISCIR.

”Din analiza situațiilor anterioare, raportate din teren de inspectoratele teritoriale de muncă, acest sector de activitate, întreținerea și repararea autovehiculelor, alături de construcții, fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase, comerț cu ridicata şi cu amănuntul, pază, prestări de servicii, se numără printre domeniile de activitate care prezintă o fluctuație mare a personalului și, implicit, o incidența mai mare a muncii nedeclarate sau subdeclarate. Rezultatele acestei campanii sunt îmbucurătoare, întrucât am constatat o diminuare considerabilă a cazurilor de muncă nedeclarată, ceea ce ne îndreptățește să credem că tot mai mulți angajatori, cât și angajați conștientizează riscurile care derivă din utilizarea sau practicarea muncii nedeclarate. Un alt aspect pe care l-am avut în vedere se referă la faptul că lucrătorii din acest sector de activitate sunt expuși la o serie de riscuri de accidentare la locul de muncă. Printre cele mai importante riscuri se numără cele de: intoxicare, electrocutare și solicitare fizică excesivă. În urma controalelor în teren au fost descoperite spații cu ventilație insuficientă, improvizații electrice sau de altă natură la echipamentele de muncă, perioade lungi în care angajații stau în picioare, utilizarea recipientelor sub presiune, manevrarea necorespunzătoare a substanțelor chimice dar și manevrarea necorespunzătoare a autovehiculelor în incinta spălătoriilor. Din controalele desfășurate în campaniile anterioare la unitățile din acest domeniu de activitate, s-a constatat că nu toți angajatorii respectă prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă”, a declarat Mihai Nicolae Ucă, inspector general de stat adjunct în domeniul securității și sănătății în muncă.

Ziarul de Ploiești

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.