DGRFP Ploiesti: Ce trebuie sa achite contribuabilii si ce acte sa depuna la fisc pana pe 25 mai 2015

0 188

Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti informează contribuabilii

25 MAI TERMEN PENTRU:

• Depunerea Declaratiilor (formularele 100; 112; 300; 301; 307; 311; 390VIES; 394);
• Depunerea Declaratiei privind veniturile realizate din Romania pentru fiecare categorie si sursa de venit (Formular 200) – pentru anul trecut.- persoanele fizice care au realizat venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor( fara arendare), venituri din activitati agricole, din silvicultura si piscicultura, castiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, operatiuni de vanzare -cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, castigul/pierderea din orice alte operatiuni de acest gen;
• Depunerea Declaratiei privind veniturile realizate din strainatate – (Formular 201)- pentru anul trecut -contribuabilii care au realizat venituri din strainatate din: profesii libere, activitati comerciale, drepturi de proprietate intelectuala, cedarea folosintei bunurilor, dividende, dobanzi, premii si jocuri de noroc, castiguri din tranferul titlurilor de valoare, alte venituri din investitii, pensii precum si alte venituri aflate in strainatate;
• Depunerea Cererii privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe salarii si venituri asimilate salariilor (Formular 230);
• Depunerea Declaratiei privind venitul estimat /norma de venit (Formular 220) pentru anul in curs- contribuabilii care in anul anterior au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20 % fata de anul fiscal anterior;
• Depunerea Declaratiei privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit (Formular 221)- pentru anul in curs;
• Depunerea Declaratiei privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitatile supuse regimului transparentei fiscale (Formular 223) – pentru anul in curs;
• Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta – de catre platitorii urmatoarelor venituri : din drepturi de proprietate intelectuala; din contracte/conventii civile si de agent, expertiza contabila, tehnica, judiciara; din premii si jocuri de noroc; , obtinute de nerezidenti ; din alte surse;
• Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania – pentru luna precedenta (formular 224);
• Depunerea notificarii pentru incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare -(fornular 097) – persoanele impozabile care depasesc plafonul de 2.250.000 lei; persoanele impozabile care renunta la aplicarea sistemului TVA la incasare;
• Plata impozitului pe constructii, rata I .

NOUTATI LEGISLATIVE
O.M.F.P. 513/2015 – pentru aprobarea modelului si continutului registrului de bani personali, precum si a procedurii de inregistrare a acestuia la organul fiscal (M.O. 300/30.04.2015).
O.U.G. nr. 8/2015 – pentru modificarea si completarea unor acte normative (M.O. 285/ 28.04.2015).
O.P.A.N.A.F. 838/2015 – pentru modificarea O.P.A.N.A.F 1950/ 2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa (M.O. 279/24.04.2015).

CONSTANTIN RĂDULESCU
DIRECTOR GENERAL

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.