Consiliul Local Ploiesti convocat in sedinta extraordinara, la 24 de ore dupa cea… ordinara

0 210

Ședința de marți a Consiliului Local Ploiești a ieșit cu scandal, pentru că puterea și opoziția s-au certat pentru o funcție de consilier. Și cum cele două tabere nu s-au înțeles, liberalii au părăsit sala. Ulterior, toate proiectele de patrimoniu au fost blocate, din lipsă de cvorum.

Motiv pentru care consilierii sunt convocați, după 24 de ore, la o ședință extraordinară.

Să sperăm că nu vor mai fi alte certuri….

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 2084
privind Convocarea în şedinţă de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 24 iunie 2015

Viceprimarul cu atribuţii de primar al Municipiului Ploieşti:
în baza art. 39, alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;
în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

D I S P U N E:

Articol unic – Convocarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă de îndată în data de 24 iunie 2015, începând cu orele 13:00, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului nr. 14393/17.08.2010 de delegare de gestiune prin concesiune a activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, colectarea, transportul şi neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei în municipiul Ploieşti – iniţiat de consilierii Gabriel Constantin Minea, Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu.
2. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Raul Alexandru Petrescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin şi Cristina Ana – Maria Enache.
3. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuinţele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. 1C – iniţiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Raul Alexandru Petrescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Drăgușin Paulica şi Enache Cristina Ana Maria.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 14/ 30.01.2014 privind includerea imobilelor – terenuri aferente blocurilor de locuinţe A.N.L. 85 si 86 situate în Ploieşti str. Domnişori în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma, George Pană şi Cristian Dumitru.
5. Proiect de hotărâre privind includerea sistemului de iluminat public în ,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti,, – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma, George Pană şi Cristian Dumitru.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei nr. 2 din Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti” – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma, George Pană şi Cristian Dumitru.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian, George Pană şi Cristian Dumitru.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 81/2015 privind includerea unui drum de acces în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma, George Pană şi Cristian Dumitru.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 32955/16.06.1999 încheiat între Municipiul Ploieşti, pe de o parte şi doamna Ghiţă Elena şi doamna Ghiţă Sonia Elena, pe de altă parte – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian, George Pană şi Cristian Dumitru.

Dată în Ploieşti, astăzi, 23 iunie 2015, în două exemplare originale.

Viceprimar cu atribuţii de primar,
Iulian Liviu Teodorescu

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.