Consiliul Local Campina, convocat pe 26 februarie 2015

0 303

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Câmpina
din data de 26 februarie 2015

1. Raport privind stadiul înscrierii datelor în registrul agricol, în semestrul al II-lea al anului 2014.
– Prezintă d-na Iordache Gabriela – consilier în cadrul Serviciului administraţie publică locală, agricol, relaţii cu publicul.
2. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pentru anul 2015 pentru Asociația ”Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Câmpina”, cu sediul în municipiul Câmpina, str.Castanilor, nr.4, pentru imobilele – construcții, proprietate a acesteia.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.
3. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru susţinerea financiară a unor manifestări culturale, artistice, sportive şi educative organizate de Consiliul local, în anul 2015.
– Iniţiatori d-nii: Frățilă Severius – Florin, Tifigiu Mihai – Valentin, Dulă Marian, Telegescu Daniel – consilieri.
4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a municipiului Câmpina a imobilului – teren, aparținând domeniului privat, în suprafață de 30,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Republicii, f.nr., T 83, Parcela Cc 902.
– Iniţiator dl.Bondoc Viorel – Gheorghe – consilier.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Cap.VI, lit.”B”, pct.4 din Anexa nr.1 la H.C.L. nr.150/18 decembrie 2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015.
– Iniţiator dl.Enache Dragomir – consilier.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.4 din H.C.L. nr.49/27 martie 2014 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 134,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, Calea Doftanei, nr.82, Tarla 83, Parcela Cc 121, Nr.cadastral 25529, CF 25529.
– Iniţiator – d-na Clinciu Monica – Iozefina – consilier.
7. Proiect de hotărâre privind acordul referitor la încheierea unui contract de asistență juridică între Spitalul Municipal Câmpina și Cabinet de avocat Onea Monica.
– Iniţiator – dl.Tudor Gheorghe – consilier.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 60,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, B-dul Carol I, f.nr., Tarla 83, Parcela Cc725/1.
– Iniţiator – dl.Zăgan Horațiu – Teodor – consilier.
9. Întrebări, interpelări, diverse.

PRIMAR,
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.