Consiliul Local Campina, convocat in sedinta extraordinara, joi 12 februarie 2015

0 210

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Câmpina
din data de 12 februarie 2015

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Câmpina şi aprobarea bugetelor ordonatorilor terţiari de credite pe anul 2015.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.
2. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului (teren) situat în municipiul Câmpina, T 17, P 496, Nr. cadastral 25.312, în suprafaţă de 12.316 m.p. (Lotul 1 – 9.365 m.p. și Lotul 2 – 2.951 m.p.), și constituirea dreptului de uz şi superficie asupra terenului în suprafaţă de 2.951 m.p. (Lotul 2), în favoarea S.C. ELECTROCARBON S.A. Slatina.
– Iniţiator dl.Nistor Marian – consilier.
3. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilelor (terenuri) situate în municipiul Câmpina, T 83, P 819, Nr. cadastral 25.894, în suprafaţă de 2.313 m.p. (Lotul 1 – 568 m.p., Lotul 2 – 14 m.p., Lotul 3 – 1.731 m.p.), respectiv T 15, P 423, Nr. cadastral 25.747, în suprafață de 3.547 m.p. (Lotul 1 – 2.052 m.p., Lotul 2 – 42 m.p., Lotul 3 – 1.453 m.p.) și constituirea dreptului de uz şi superficie asupra terenurilor în suprafaţă de 14 m.p. (Lotul 2) și 42 m.p. (Lotul 2), în favoarea S.C. ELECTROCARBON S.A. Slatina.
– Iniţiator dl.Nistor Marian – consilier.
4. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului (teren), situat în municipiul Câmpina, Tarla 83, P Cc 83, Nr. cadastral 25967, în suprafaţă de 1.258,00 m.p., în lotul A – 1.173,00 m.p. și lotul B – 85,00 m.p.
– Iniţiator d-na Stănică Viorica – Georgeta – consilier.

PRIMAR,
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.