Anunt DGRFP Ploiesti pentru contribuabili

0 172

Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti informează contribuabilii:

25 MARTIE TERMEN PENTRU:
• Depunerea Declaraţiilor (formularele 100; 112; 300; 301; 307; 311; 390VIES; 394)
• Plata taxei anuale aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, pentru trimestrul următor- organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţilor cazinourilor şi jocurilor tip slot machine.
• Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului I 2015- contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor ( cu excepţia veniturilor din arendare), activităţi agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură.
• Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului I- contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin.(1) lit.a)-e), h) si i).
• Definitivarea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent (formular 101-format electronic) – de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit, cu excepţia celor prevăzuţi la art.34 alin(5) lit. a) si b), alin.(14) si (15) din Codul fiscal. Contribuabilii care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit depun declaraţia şi plătesc impozitul până pe data 25 a celei de-a treia luni de la închiderea anului fiscal modificat.
• Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă – de către plătitorii următoarelor venituri : din drepturi de proprietate intelectuală; din contracte/convenţii civile şi de agent, expertiză contabilă, tehnică, judiciară; din premii si jocuri de noroc; obţinute de nerezidenţi; din alte surse.
• Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăsoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România – pentru luna precedentă (formular 224).
• Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare -(fornular 097) – persoanele impozabile care depăsesc plafonul de 2.250.000 lei; persoanele impozabile care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare.
• Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor (formular 104) – persoanele juridice constituite între contribuabilii prevăzuţi la art.13 lit.c) şi e) din Codul fiscal .

NOUTĂŢI LEGISLATIVE

– O.M.F.P. 256/2015 – pentru modificarea şi completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare- dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.2086/4504/2010 (M.O. 178/16.03.2015).
– O.P.A.N.A.F 632/2015 – pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) “ Declaraţie privind taxa pe valoare adaugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al caror cod de înregistrare în scopuri de taxa pe valoare adaugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit.a)-e), lit.g) sau lit h) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (M.O. 178/16.03.2015).

CONSTANTIN RĂDULESCU
DIRECTOR GENERAL

Reclama dupa Articol – Banner 3
Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.