Vezi ce spune Prefectura Prahova despre demisia primarului municipiului Ploiesti

0 183

COMUNICAT

La Institutia Prefectului judetul Prahova a fost inregistrata, in data de 10 martie, cererea privind demisia din functia de primar al municipiului Ploiesti, a domnului Badescu Iulian.

In conformitate cu art.17 din Legea nr.393/2004 privind Statul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare “primarul poate demisiona, anuntand in scris consiliul local si prefectul. La prima sedinta a consiliului, presedintele de sedinta ia act de aceasta situatie care se consemneaza in procesul verbal si devin aplicabile dispozitiile art.16.”

Potrivit art 16 din acelasi act normativ “in toate cazurile de incetare inainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constata incetarea mandatului primarului”.

Ordinul prefectului impreuna cu un extras al procesului verbal al sedintei se inainteaza Ministerului Afacerilor Interne, care va propune Guvernului stabilirea datei desfasurarii alegerilor pentru noul primar.

Conform prevederilor art.69 alin.(6) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, “data organizarii alegerilor pentru functia de primar se stabileste de Guvern, la propunerea prefectului. Acestea se organizeaza in termen de máximum 90 de zile….”.

Potrivit art.72 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, “in caz de vacanta a functiei de primar, atributiile ce ii sunt conferite prin lege, vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dupa caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local, cu votul secret al majoritatii consilierilor locali in functie”.

Reclama dupa Articol – Banner 3
Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.