UPG Ploiesti a scos la concurs 12 posturi. Vezi oferta universitatii

0 1.387

UPG Ploiesti a scos la concurs 12 posturi. Vezi oferta universitatii ploieștene, care se adresează mai mult celor cu studii medii. 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Județul Prahova organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:

 1. inginer instalații, grad I, studii superioare, în cadrul Serviciului Tehnic;
 2. tehnician, treapta I, studii medii, în cadrul Departamentului de Chimie.
 3. tehnician, treapta III, studii medii, în cadrul Departamentului de Inginerie Mecanică;
 4. 4 (patru) posturi de îngrijitor, studii generale, în cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu;
 5. instalator, treapta I, studii medii, în cadrul Serviciului Social – Cămine;
 6. șofer autoturism, treapta II, studii medii, îh cadrul Serviciului Tehnic;
 7. 2 (două) posturi de paznic, studii medii, în cadrul Serviciului Social – Cămine;
 8. tehnician debutant (0,5 normă), studii medii. în cadrul Departamentului I.T.I.M.E.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inginer instalații, grad I:
  • studii superioare domeniul tehnic, specialitatea instalații sanitare/de încălzire/de alimentare cu apa și canalizare/construcții;
  • vechime în specialitatea postului – minimum 5 ani;
  • cunoștințe operare PC;
  • cunoașterea și utilizarea unui program de devize;
  • cunoașterea normativelor si standardelor de proiectare în vigoare (atât românești, cât și cele internaționale de referință), abilități organizatorice și abilități planificare și normarea activități.
 • tehnician, treapta I:
  • studii medii, absolvent cu diplomă de bacalaureat în domeniul chimie;
  • vechime în specialitatea postului – 7 ani;
  • cunoștințe operare PC;
  • abilități și deprinderi de lucru, abilități de lucru cu studenții, capacitate de comunicare în relațiile de serviciu, competență profesională, responsabilitate în elaborarea lucrărilor.
 • tehnician, treapta III:
  • studii medii liceale, absolvent cu diplomăde bacalaureat în domeniul mecanică/electromecanică;
  • vechime în specialitatea postului – minimum 1 an;
  • cunoștințe de bază privind metodele și echipamentele pentru încercări mecanice distructive (încercarea la tracțiune, încercarea materialelor tubular la presiune exterioară), cunoștințe de bază privind metodele și echipamentele pentru controlul nedistructiv al materialelor metalice, cunoștințe de bază privind sudarea materialelor metalice și cunoștințe de bază privind obținerea pieselor privind deformarea plastică.
 • îngrijitor 4 (patru):
  • studii generale;
  • fără vechime;
 • instalator, treapta I:
  • studii medii (școala profesională sau liceu);
  • calificare instalator, domeniul tehnic;
  • vechime în specialitatea postului – 6 ani;
  • abilități de lucru în echipă, cunoașterea legislației în domeniu;
  • fără antecedente penale.
 • șofer autoturism, treapta II:
  • studii medii (școala profesională sau liceul cu sau fără bacalaureat);
  • permis de conducere categorile B, C, D;
  • școală profesională, mecanic auto, constituie avantaj;
  • vechime în specialitatea postului – 5 ani;
  • alte competențe:
   • punctualitate,
   • organizare,
   • abilități de comunicare și abilități de orientale;
 • paznic 2 (două):
  • studii medii;
  • vechime în specialitatea postului – minimum 5 ani;
  • persoană organizată, responsabilă, cu disponibilitate la program flexibil, abilități excelente de relaționare-comunicare și lucru în echipă, persoană cu spirit de observație, atenție distributivă, îndemânare, viteză de reacție;
  • angajarea se va face pe o perioadă de 1 an pentru persoanele pensionate;
  • atestat profesional agent pază conform Legii nr. 333/2003;
  • cazier judiciar fără înscrisuri.
 • tehnician debutant cu 0,5 normă:
  • studii medii liceale, absolvent cu diplomă de bacalaureat;
  • student în domeniul Informatică;
  • fără vechime;
  • limba engleză;
  • cunoștințe administrare, operare și depanare calculatoare și rețele de calculatoare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 noiembrie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 19 noiembrie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Ziarul de Ploiești

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.