Toate locurile scoase la concurs in unitatile de invatamant ale MAI pentru IGSU

0 283

La concursul de admitere – sesiunea 2015, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru nevoile subunităţilor subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, vor fi scoase la concurs 315 locuri, astfel:

– Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Bucureşti, Facultatea de Pompieri: 35 de locuri – bărbaţi, din care 1 loc pentru etnia romă;
– Academia Tehnică Militară, femei şi bărbaţi, 72 locuri;
– Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu, femei şi bărbaţi, 45 locuri;
– Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti: 125 de locuri subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă şi maiştri militari– bărbaţi, din care: 2 locuri etnia rromă;
– Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” – Piteşti – 38 locuri bărbați.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
– să cunoască limba română scris şi vorbit;
– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
– să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne;
– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2015;
– să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverinţă (absolvenţi 2015) din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
– să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
– să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
– să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în statele membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
– să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
– să aibă înălţimea minimum 1,165 m bărbaţi şi minim 1,60 m femei.

Înscrierea la concursul de admitere:

– Instituţiile de învăţământ superior din cadrul M.A.I. și instituții de învățământ ale M.Ap.N. – dată limită de înscriere – 29.05.2015

– Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – dată limită de înscriere – 07.08.2015.

Reclama dupa Articol – Banner 3
Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.