Spitalul Municipal Ploiesti a scos la concurs mai multe posturi de asistenti

0 1.916

Spitalul Municipal Ploiesti a scos la concurs mai multe posturi de asistenti. Vezi care sunt cerințele pentru depunerea dosarelor și când au loc examenele.

Spitalul Municipal Ploiești, Judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției (2 posturi) contractuale vacante de asistenți medicali principali PL (generalist) (2 posturi) în cadrul Compartimentului Hematologie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii postliceale sanitare;
 • 5 ani vechime în specialitate;
 • adeverință grad principal.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 noiembrie 2020, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 02 decembrie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • data și ora se vor comunica ulterior pentru proba practică și interviu.

Spitalul Municipal Ploiești organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante în cadrul Secției Oncologie Medicală:

• 1 post de asistent medical PL (generalist), minimum 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată;
• 2 posturi de asistenți medicali debutanți PL (generalist), fără vechime în specialitate, perioadă nedeterminată.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 noiembrie 2020, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 08 decembrie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • data și ora se vor comunica ulterior pentru proba practică și interviu.

Ziarul de Ploiești

Reclama dupa Articol

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.