Primăria Păulești a lansat licitații pentru eficientizarea energetică a școlilor „Toma Socolescu” și „Vlad Mușatescu”

0 432

Primăria Păulești a lansat licitații pentru eficientizarea energetică a școlilor „Toma Socolescu” și „Vlad Mușatescu”. Achizițiile publice derulate pe SEAP se fac prin procedură simplificată.

Investițiile beneficiază de fonduri de la bugetul de stat, respectiv de la Administrația Fondului pentru Mediu, prin „Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ.

În acest sens, administrația locală a prins o finanțare de aproape 6 milioane de lei.

Conform ghidului de finanțare, obiectul programului vizează modernizarea clădirilor publice, prin finanţarea de activităţi/acţiuni specifice realizării de investiţii pentru creşterea performanţei energetice a acestora, respectiv:

a) îmbunătăţirea izolaţiei termice a clădirii (pereţi exteriori, ferestre şi uşi exterioare, planşeu peste ultimul nivel, planşeu peste sol/subsol), precum şi a altor elemente de anvelopă care închid spaţiul condiţionat al clădirii;
b) introducerea, reabilitarea şi modernizarea, după caz, a instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde de consum, a sistemelor de ventilare şi climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv a sistemelor de răcire pasivă, precum şi achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente şi racordarea la sistemele urbane de încălzire/răcire, după caz;
c) utilizarea surselor regenerabile de energie (energia solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală, biomasă, eoliană);
d) implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătăţirea eficienţei energetice şi monitorizarea consumurilor de energie (de exemplu, achiziţionarea, instalarea sistemelor inteligente   pentru gestionarea şi monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior);
e) înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, tehnologie LED, cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare;
f) respectarea cerinţelor privind calitatea aerului interior prin ventilare mecanică cu unităţi individuale sau centralizate, după caz, cu recuperare de energie termică pentru asigurarea necesarului de aer proaspăt şi a
nivelului de umiditate;
g) orice alte activităţi care conduc la îndeplinirea realizării scopului proiectului (înlocuirea circuitelor electrice de iluminat, lucrări de demontare/montare a instalaţiilor şi echipamentelor montate consumatoare de energie, lucrări de reparaţii şi etanşări la nivelul îmbinărilor şi străpungerilor la faţade etc.)

Primăria Păulești a făcut toate demersurile necesare pentru a obține aceste fonduri și a și reușit acest lucru, pentru că este imperios necesar să modernizăm cele două școli. Vorbim de o reabilitare energetică extrem de complexă, care prevede atât izolarea termică a clădirilor, cât și înlocuirea instalațiilor de încălzire. Noi am optat pentru montarea de pompe de căldură aer-apă, a unui sistem de încălzire prin pardoseală, dar și a unei instalații de ventilare, alcătuită din recuperatoare de căldură echipate cu baterii de răcire. Scopul final este să îmbunătățim condițiile pentru elevi și profesori, concomitent cu reducerea cheltuielilor de întreținere ale celor două clădiri.” – a declarat primarul Sandu Tudor.

Contractul pentru servicii de proiectare și execuție la Școala „Vlad Mușatescu” din Găgeni a fost estimat la valoarea de aproape 2,86 milioane de lei, fără TVA. Termenul de depunere a ofertelor s-a încheiat, iar până pe 16 octombrie are loc evaluarea tehnico-economică.

Contractul pentru servicii de proiectare și execuție la Școala „Toma Socolescu” din Păulești a fost estimat la valoarea de 2,99 milioane de lei, fără TVA.  Firmele pot depune oferte până pe 26 octombrie, iar evaluarea lor se face până pe 27 noiembrie.

Pe lângă banii luați de la AFM, administrația locală mai contribuie cu suma de 1,3 milioane de lei, iar Consiliul Județean cu 750.000 de lei.

Banii din bugetul local și cel județean vor fi folosiți și pentru alte lucrări care nu erau prevăzute în Ghidul de finanțare oferit de AFM. De exemplu, avem nevoie să consolidăm Școala Toma Socolescu, înainte de a o reabilita termic, deoarece este o clădire veche. – a mai precizat primarul Sandu Tudor.

Ziarul de Ploiești

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.