Prefectul de Prahova admite ce era deja clar: Surparea din Slănic, cauzată de acumularea apei sub asfalt

0 338

Prefectul de Prahova admite ce era deja clar: Surparea din Slănic, cauzată de acumularea apei sub asfalt și nu de vreun fenomen misterios! Pică și acuzația privind o posibilă eroare la lucrările de introducere a rețelei de gaze.

Prefectul Emil Drăgănescu a convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pentru a lua măsurile necesare în urma analizării rapoartelor primite de la experţii Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, Institutului Geologic al României, Institutului Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Fizica Pământului, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC”, precum şi experţilor în construcţii clasa A1.

Concluziile acestor specialiști sunt clare: la originea tasării poate fi un fenomen natural de sufoziune mecanică, care a permis acumularea de apă.

„ Aducem la cunoștință posibilele cauze care au condus la acest fenomen, așa cum ele au fost prezentate în rapoartele specialiștilor:
se exclude ipoteza exploatărilor istorice sau a galeriilor subterane ca și cauză a sufoziunii
– existenta posibilității unor structuri de depozitare sau fundare vechi, a unor fântâni sau fose care să fi colapsat
– eroziune internă în urma căreia apele de adâncime au alternat părți fine ale unor formațiuni permeabile creând zone afânate, care în urma creșterii gradientului hidraferic al acviferului (cum ar fi situația unor ploi abundente), să producă doline, existând posibilitatea unui canal preferențial de scurgere a apelor subterane în zonă
– cauza dizolvării unor componente solubile masive sau disperse care să indice grade de saturare semnificative cu sare nu reiese din analizele de laborator asupra apei care stagna în zona prăbușită
există o probabilitate redusă ca factorul cauzal să aibă legătură cu instabilitatea locală a masivului, însă această cauză trebuie luată în considerare într-o viitoare expertiză detaliată
cauza surpării nu poate fi pusă cel puțin deocamdată pe seama dinamicilor de instabilitate cauzate de vechile lucrări de la Baia Baciului sau Baia Verde, dar nici cu aria exploatărilor moderne din versantul stâng (estic) al pârâului Slănic
– având în vedere multitudinea de posibile surse de proveniență a apei din groapa de sufoziune, s-au supus investigării și următoarele trei posibile teorii:
a) probabilitate extrem de redusă ca apa să fie apă uzată care provine din apă de canalizare ce ar fi putut fi avariată
b) probabilitate extrem de redusă a teoriei conform căreia apa sărată să fi afectat zona investigată
c) probabilitate crescută ca apa să fie provenită din cursuri de apă subterană și din albia subterană a pârâului Gorgan în situația în care zona favorizează acumularea de apă atât pe suprafață, cât și subteran, fiind poziționată pe un con de dejectie pleistocen superior, zona aflându-se se de asemena la confluența unor ape subterane și de suprafață cu caracter temporar

 Astfel, date fiind cele anterior prezentate concluzionăm că:
surparea pare fi cauzată de un fenomen natural de sufoziune mecanică ce a afectat depozitele nisipoase din acest areal, iar momentul în care s-a produs surparea este asociat cedării stratului impermeabil de argilă care a antrenat și pătura de sol de deasupra, dar și structura de asfalt a străzii
apariția acestui con de surpare nu este legată de o posibila dizolvare treptată a părții superioare a lentilei de sare care forma zăcământul de sare de la Slănic, respectiv de posibile tasări datorate acestui fenomen de solubilizare, însă această posibilitate nu trebuie exclusă pe termen mediu sau lung în orașul Slănic.
Institutul Național de Fizica a Pământului exclude o cauză seismică pentru surparea din Slănic, iar în urma măsurătorilor seismice efectuate cu stații portabile, nu s-au înregistrat microseisme datorate activităților naturale asociate acestui fenomen.– se arată în comunicatul Prefecturii Prahova.

* HOTĂRÂREA nr. 8 adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data de 14.05.2024 de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova:

Având în vedere:

 • prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
 • prevederile art. 33 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile art. 6 din H.G. nr. 492/2018 privind aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții;
 • adresa C.L.S.U. Slănic 4514 din 25.04.2024, prin care sesizează faptul că, pe str. 23 August din orașul Slănic, s-a produs o tasare a terenului cu formarea unui crater, având adâncime de aproximativ 2m, pe o suprafață de aproximativ 60 mp, precum și apariția unor fisuri la nivelul terenului din apropierea construcțiilor;
 • Raport rezultate ale Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, în urma măsurătorilor întreprinse în zona Slănic, Prahova – Versiunea 1 din data de 27.04.2024;
 • Raport rezultate ale Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, în urma măsurătorilor întreprinse în zona Slănic, Prahova pe 27.04.024 – Versiunea 2 din data de 29.04.2024;
 • Raport Preliminar de măsurători în teren din data de 29.04.2024, privind fenomenele de instabilitate produse în zona localității Slănic, jud. Prahova, str. 23 August, în zona nr. 10-12;
 • Raport Preliminar nr. 149 din data de 30.04.2024, cu rezultatele obținute de Institutul Geologic al României și Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului în urma investigațiilor efectuate în zona Slănic Prahova în perioada 27.04.-29.04.2024;
 • Soluție tehnică din data de 02.05.2024, pentru plombarea temporară a prăbușirii terenului din amplasamentul localității Slănic, județul Prahova, str. 23 August, în zona nr. 10-12;
 • Nota de expert tehnic A1 din data de 03.05.2024;
 • Proiect de urmărire specială – Prăbușire teren str. 23 august, nr.10, oraș Slănic, județul Prahova;
 • Raport Final Expertiză Tehnică de punere în siguranță din data de 13.05.2024, privind fenomenele de instabilitate produse în zona localității Slănic, județ Prahova, str. 23 August, nr.10-12;
 • Raport nr. 473 din 14.05.2024 privind cauzele și a posibilele riscuri asociate surpării de teren produse pe data de 25.04.2024 pe strada 23 August, oraș Slănic, județ Prahova.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă în ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență  Prahova din data de 14.05.2024, următoarele măsuri:

 1. Furnizarea în regim normal a utilităților către toți beneficiarii, de către operatorii care asigură utilitățile publice.

Răspunde: Sucursala Ploiești – Distribuție Energie Electrică România, Hidro Prahova,

Direcția de Sănătate Publică Prahova și Serviciul de Telecomunicații Speciale.

 1. Pe baza analizei rapoartelor expertului A1 se permite întoarcerea proprietarilor evacuați la proprietăți, precum și reluarea activității economice pentru operatorii și instituțiile publice de pe strada 23 August;

Răspunde: Primăria orașului Slănic.

 1. Se menține interdicția accesului pietonal și auto, pe zona afectată până la aplicarea soluțiilor de stabilizare. Autoritățile locale vor lua măsuri pentru delimitarea zonei de interdicție, conform Raportului de expertiză tehnică de punere în siguranță și a Proiectului de urmărire specială.

Răspunde: Primăria orașului Slănic.

 1. Monitorizarea consumului din sistemul de alimentare cu apă în raport cu volumul eliminat în sistemul de canalizare pentru evitarea oricăror pierderi.

Răspunde: Primăria orașului Slănic și Hidro Prahova.

 1. e) Continuarea urmăririi instrumentale topografice a clădirilor, din vecinătatea surpării în raport cu martorii amplasați

Răspunde: Primăria orașului Slănic.

 1. f) Reluarea periodică și prelucrarea datelor din electrometrie și a celor din foraje sub forma de profile transversale spre construcțiile din vecinătatea surpării, pentru a se putea aprecia prezența și intensitatea umezelii în terenul de fundare.

Răspunde: Primăria orașului Slănic.

 1. g) Continuarea de foraje de adâncime de până la 40m în zonă, pentru a se putea aprecia potențialul de producere a altor sufoziuni al apelor subterane.

Răspunde: Primăria orașului Slănic.

 1. h) Urmărirea potențialului de infiltrare din rețeaua de apă și canalizare publică.

Răspunde: Primăria orașului Slănic.

 1. i) Urmărirea potențialului de infiltrare către zona evenimentului, din lacurile saline aflate la cote superioare și din cursurile de apă din vecinătate.

Răspunde: Primăria orașului Slănic.

 1. j) Se impune o supraveghere permanentă, cel puțin pentru o perioadă de timp, a zonei conului de surpare de pe strada 23 August și efectuarea unor studii complexe hidrogeologice, geoinginerești, geofizice, geochimice și biogeofizice.

Răspunde: Primăria orașului Slănic.

 1. k) Se propune amenajarea cursului de apă Gorganul prin impermeabilizarea canalului de

Răspunde: Primăria orașului Slănic.

 1. l) Se recomandă utilizarea sistemelor de monitorizare automată a imobilelor care au posibilitatea avertizării în timp real, în cazul producerii unor fenomene de instabilitate ce ajută autoritățile locale să intervină, pentru limitarea pagubelor și evacuarea persoanelor în pericol.

Răspunde: Primăria orașului Slănic.

 1. m) Îndeplinirea de către autoritățile locale a tuturor recomandărilor și măsurilor dispuse prin Raportul nr. 473 din 14.05.2024 al Institutului Geologic al României și Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, din Raportul Final de expertiză tehnică de punere în siguranță privind fenomenele de instabilitate produse în localitatea Slănic, județ Prahova, str. 23 August, în zona nr. 10-12, Prof. Dr. Ing. Manole-Stelian ȘERBULEA și din Proiectul de urmărire specială al Departamentului de Geotehnică și Fundații- Universitatea Tehnică de Construcții București.

Răspunde: Primăria orașului Slănic.

Art.2. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, va publica prezenta Hotărâre pe site-ul instituţiei www.isuprahova.ro şi o va transmite la Sucursala Ploiești – Distribuție Energie Electrică România, Hidro Prahova, Direcția de Sănătate Publică Prahova, Primăria orașului Slănic, Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova

PREFECTUL JUDEŢULUI PRAHOVA

 Emil DRĂGĂNESCU

 

Ziarul de Ploiești

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.