Posturi scoase la concurs de spitalele de stat din Prahova

0 1.902

Posturi scoase la concurs de spitalele de stat din Prahova. Vezi ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a-ți fi acceptat dosarul.

Spitalul de Pneumoftiziologie, cu sediul în comuna Florești, str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 44, județul Prahova, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

 • 1 post de director medical.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau, în
 • legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, dc fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare dc sănătate corespunzătoare postului pen!ni care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director medical al unității se va organiza în data, de 06 iulie 2021, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 12 iulie 2021, ora 10.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, ora 12.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 28 iunie 2021.

Spitalul Orăşenesc Urlaţi, Judeţul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de bucătar, la Blocul Alimentar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii, certificat calificare profesională în meseria de bucătar;
 • vechime în specialitatea postului – minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 iunie 2021, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 iulie 2021, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 08 iulie 2021, ora 10.00 – proba practică/interviu.

Unitatea Medico-Socială Boldeşti-Scăeni, Judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, vacante de infirmieră.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii de specialitate;
 • vechime – minimum 3 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 iulie 2021, ora 11:30: proba scrisă;
 • 08 iulie 2021, ora 13:00: proba interviu.

Spitalul General C.F. Ploieşti, județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de îngrijitoare – Compartimentul spitalizare de zi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale;
 • vechime în muncă – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 iulie 2020, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 07 iulie 2020, ora 09.00: proba practică;
 • 09 iulie 2020, ora 09.00: proba interviu.

Spitalul Orăşenesc Urlaţi, Judeţul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de referent de specialitate (S), debutant, la Compartimentul Resurse Umane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în domeniul economic sau administrație publică;
 • vechime în specialitatea studiilor – nu necesită;
 • curs de inspector resurse umane;
 • curs operare PC.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 iulie 2021, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 iulie 2021, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 14 iulie 2021, ora 10.00 – proba interviu.

Spitalul Orăşenesc Urlaţi, Judeţul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de referent de specialitate III (S), debutant, la Compartimentul de management al calității serviciilor medicale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de licență în domeniul medical, economic, juridic;
 • vechime în specialitatea studiilor – cel puțin 6 luni;
 • curs de managementul calității în spitale sau diplomă de master în domeniul sanitar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 iulie 2021, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 iulie 2021, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 20 iulie 2021, ora 10.00 – proba interviu.

Spitalul Municipal Ploiești, Judeţul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de infirmieră, după cum urmează:

 • 6 posturi de infirmieră în cadrul Secției Recuperare, medicină fizică și balneologie,
 • 1 post de infirmieră în cadrul Secției Oncologie medicală,
 • 1 post de infirmieră în cadrul Secției Reumatologie,
 • 1 post infirmieră în cadrul Compartimentului Hematologie,
 • 1 post infirmieră la Compartimentul gastroenterologie din cadrul Secției Medicină internă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – școală generală/liceu;
 • curs infirmieră;
 • vechime în muncă – minimum 6 luni în activitate (de infirmieră).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 iulie 2021, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 13 iulie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Spitalul Municipal Ploiești, Judeţul Prahova, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, vacante, după cum urmează:

 1. infirmieră debutantă (2 posturi) în cadrul Secției oncologie medicală și Compartimentului hematologie;
 2. îngrijitoare (1 post) în cadrul Ambulatoriului integrat.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii: școală generală/liceu;
 • vechime în muncă – nu necesită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 iulie 2021, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 14 iulie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora se vor comunica ulterior pentru proba interviu.

Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Urlați, județul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, vacante, de medic primar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată specializarea medicină generală, absolvite cu diplomă de licență;
 • certificat de medic primar;
 • autorizație de liberă practică valabilă;
 • poliță asigurare pentru răspundere civilă profesională – asigurare malpraxis medical – valabilă;
 • vechime în specialitate – 10 ani;
 • vechime în muncă necesară -10 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 iulie 2021, ora 12.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 iulie 2021, ora 10.00 – proba scrisă (test grilă);
 • 15 iulie 2021, ora 09.00 – proba interviu.

Spitalul de Pediatrie Ploiești, Județul Prahova organizează concurs pentru ocuparea  funcției contractuale, vacante de kinetoterapeut debutant, în cadrul Laboratorului de medicină fizică și balneologie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de licență în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 iulie 2021, 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 iulie 2021: proba scrisă;
 • 22 iulie 2021: proba practică – interviu.

Ziarul de Ploiești

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.