Ploiești: Vor începe lucrările de modernizare a sistemelor de iluminat pe traseele de tramvai

0 78

Primăria Municipiului Ploiești a predat, astăzi, amplasamentul pentru demararea lucrărilor de modernizare a sistemelor de iluminat public pentru traseele de tramvai 101 și 102.

Reamintim că, la finalul lunii octombrie a.c., primarul Andrei Liviu Volosevici a semnat cele două importante contracte de lucrări, în valoare de 4,5 milioane euro,  ce vor permite investiții importante în infrastructura străzilor pe care se desfășoară circulația tramvaielor din orașul nostru.

Cele două contracte de lucrări menționate vor fi derulate de către S.C. Luxten Lighting Company S.A.

Astfel, proiectul de investiții “EFICIENTIZARE CONSUMURI ENERGETICE ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI – SISTEM ILUMINAT PUBLIC TRASEU TRAMVAI 101: BULEVARDUL REPUBLICII – STRADA GHEORGHE DOJA – STRADA GEORGE COȘBUC – STRADA ȘTEFAN GRECEANU – STRADA NICOLAE BĂLCESCU – STRADA ȘTEFAN CEL MARE – STRADA DEMOCRAȚIEI – GARA DE SUD”, Cod SMIS 124852, se derulează în cadrul Programului Operațional Regional 2014 — 2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 — Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea C — Iluminat public, drept pentru care a fost semnat contractul de finanțare nr. 5153/25.02.2020.

Obiectivul general al proiectului de investiții este creșterea eficienței energetice a Sistemului de Iluminat Public din municipiul Ploiești, pe traseul tramvaiului 101 (Bulevardul Republicii – strada Gheorghe Doja – strada George Coșbuc – strada Ștefan Greceanu – strada Nicolae Bălcescu – strada Ștefan cel Mare – strada Democrației – Gara de Sud).

Prin atingerea acestui obiectiv general, beneficiarul va avea în vedere și îndeplinirea a patru obiective specifice (OS1 – OS4) și anume:

 • Scăderea consumului de energie al Sistemului de Iluminat Public;
 • Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabilă;
 • Asigurarea conformității Sistemului de Iluminat Public cu prevederile legale, în special cu prevederile SR EN 13201:2016;
 • Scăderea cheltuielilor publice cu operarea Sistemului de Iluminat

Obiectul principal al contractului: executantul se obligă să execute, să finalizeze și să întrețină în perioada de garanție „Lucrările de execuție la „Eficientizare consumuri energetice în municipiul Ploiești – Sistem iluminat public traseu tramvai 101: Bulevardul Republicii – strada Gheorghe Doja – strada George Coșbuc – strada Ștefan Greceanu – strada Nicolae Bălcescu – strada Ștefan cel Mare – strada Democrației – Gara de Sud”, cod SMIS 124852.

Prețul contractului de lucrări: 6.888.403,13 lei fără TVA.

Durata de execuție a lucrărilor: 13 luni

Pentru începerea lucrărilor, a fost transmis Ordinul de Începere nr. 21616/02.11.2022, cu dată începere lucrări: 08.11.2022.

De asemenea, proiectul de investiții “EFICIENTIZARE CONSUMURI ENERGETICE ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI – SISTEM ILUMINAT PUBLIC MUNICIPIUL PLOIEȘTI TRASEU TRAMVAI 102: STRADA GĂGENI – ȘOSEAUA NORDULUI – ȘOSEAUA VESTULUI – STRADA LIBERTĂȚII – (GARA DE VEST), Cod SMIS 122010, se derulează în cadrul Programului Operațional Regional 2014 — 2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 — Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea C — Iluminat public, drept pentru care a fost semnat contractul de finanțare nr. 5105/14.02.2020.

Obiectivul general al proiectului de investiții este creșterea eficienței energetice a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Ploiești, pe traseul tramvaiului 102 (strada Găgeni – Șoseaua Nordului – Șoseaua Vestului – strada Libertății – (Gara de Vest).

Prin atingerea acestui obiectiv general, Municipiul Ploiești va avea în vedere și îndeplinirea a patru obiective specifice (OS1 – OS4) și anume:

 • Scăderea consumului de energie al Sistemului de Iluminat Public;
 • Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabilă;
 • Asigurarea conformității Sistemului de Iluminat Public cu prevederile legale, în special cu prevederile SR EN 13201:2016;
 • Scăderea cheltuielilor publice cu operarea Sistemului de Iluminat

Obiectul principal al contractului: executantul se obligă să execute, să finalizeze și să întrețină în perioada de garanție „Lucrările de execuție la „Eficientizare consumuri energetice în municipiul Ploiești – Sistem iluminat public în municipiul Ploiești traseu tramvai 102: strada Găgeni – Șoseaua Nordului – Șoseaua Vestului – Strada Libertății – (Gara de Vest)”, cod SMIS 122010.

Prețul contractului de lucrări: 11.008.877,19 lei fără TVA.

Durata de execuție a lucrărilor: 13 luni

Pentru începerea lucrărilor, a fost transmis Ordinul de Începere nr. 21617/02.11.2022, cu dată începere lucrări: 08.11.2022.

În ambele cazuri, se vor realiza următoarele lucrări:

 • demontare corpuri de iluminat existente, inclusiv a consolelor metalice aferente acestora;
 • montare stâlpi noi;
 • montare corpuri de iluminat noi cu LED, inclusiv a consolelor acestora;
 • realizare legături electrice între corpurile de iluminat și rețeaua de alimentare;
 • pozare de tuburi de protecție subterane inclusiv camere de tragere;
 • înlocuire rețea de alimentare existentă cu o rețea nouă instalată subteran;
 • devieri rețele de comunicații, unde este cazul;
 • montare de stâlpi echipați cu corpuri de iluminat cu LED pentru trecerile de pietoni;
 • lucrări de modernizare a iluminatului public în stațiile de călători inclusiv montare de panouri fotovoltaice;
 • refacere spații verzi și suprafețe carosabile/trotuare;
 • refacere schemă monofilara puncte de aprindere;
 • instalare, programare și testare sistem centralizat de management al sistemului de telegestiune;
 • realizare măsurători, testări și audit

Ziarul de Ploiești

Adresa ta de email NU va fi publicata.