Pe surse: Problemele cu legea ale fostului ofițer SRI care s-a intalnit cu Traian Basescu

3 275

Radu Adrian Ovidiu a fost încadrat în SRI începând cu data de 1.04.1998, ulterior acesta fiind trecut în rezervă în 2004, raporturile juridice de muncă între acesta și SRI încetând ca urmare a hotărârii Consiliului de Judecată, prin care s-a stabilit săvârșirea de abateri grave de la prevederile legale, regulamentele militare și ordinele interne.

Nemulțumit, acesta a solicitat anularea ordinului de trecere în rezervă, pe calea unei acțiuni în justiție. Astfel, pe rolul Curții de Apel București a fost instrumentat dosarul nr. 4883/2004, ce a avut ca obiect cererea acestuia de anulare a ordinului de trecere în rezervă și plata unor daune morale în valoare de 50.000 lei.

Din întreg probatoriul existent la dosarul în cauză, a rezultat că numitul Adrian Ovidiu Radu a încălcat obligațiile care îi reveneau astfel:

– a realizat administrarea sau conducerea unei societăți comerciale

– a îndeplinit alte funcții decât cele pentru care era încadrat

– a fost implicat în activități care contravin demnității, prestigiului și normelor de comportare ce decurg din calitatea de cadru militar.

Prin sentința nr. 1514/ 21.09.2005, irevocabilă, Curtea de Apel București a respins acțiunea sa ca neîntemeiată.

Soluția pronunțată a fost menținută și de către ÎCCJ prin decizia nr. 3228/2006, prin care s-a reținut că „nerespectând îndatorile prevăzute de statul cadrelor militare și de celelalte reglementări interne, referitoare la obligația personalului militar de a avea o atitudine corectă și integră, reclamantul a compromis atât prestigiul funcției de ofițer, cât și pe cel al autorităților unde lucra, faptele sale fiind corect calificate drept abateri grave”.

În 2006, SRI a sesizat DIICOT din cadrul PÎCCJ cu privire la săvârșirea de către Adrian Radu a unor activități de natură a întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni vizând siguranța națională, deoarece acesta derula activități de culegere de date, protejate de lege, și informații clasificate, în afara cadrului legal.

Fostul ofițer a formulat solicitări exprese în acest sens, către cadre militare active la acea dată, foști colegi în cadrul Direcției Județene de Informații Prahova, în vederea utilizării acestora în cadrul unor articole care să fie publicate în mass-media.

Ca urmare, Adrian Radu a fost trimis în judecată în dosarul penal nr. 1404/ 57/ 2008 și condamnat la 3.03.2010 de către Curtea de Apel Alba Iulia la pedeapsa cu închisoarea, pe o durată de 2 ani, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute și sancționate de art. 19, alin 1 din Legea 51/ 1991 privind securitatea națională a României, cu aplicarea art. 41, alin. 2 din Codul Penal în vigoare la acea dată, pentru transmitere de informații clasificate în afara cadrului legal și a suspendat condiționat executarea pedepsei cu închisoarea pe un termen de încercare de 4 ani.

Prin acțiunea nr. 3732/281/2007, înregistrată pe rolul Judecătoriei Ploiești, SRI a chemat în judecată pe Radu Adrian Ovidiu, solicitând instanței să dispună rezilierea contractului de închiriere încheiat între SRI și fostul ofițer, obligarea acestuia la evacuarea locuinței de serviciu, pentru care exista un contract de închiriere pentru imobilul atribuit acestuia cu destinația de locuință de serviciu.

Întrucât acesta a fost trecut în rezervă din motive imputabile și încetând raporturile juridice de muncă cu SRI, Judecătoria Ploiești a admis acțiunea formulată de SRI, a reziliat contractul de închiriere și a dispus evacuarea acestuia din locuința de serviciu, ce a făcut obiectul contractului de închiriere, cu obligarea la predarea acesteia în stare fizică corespunzătoare, fără degradări sau distrugeri.

Criticând soluția instanței, Radu Adrian Ovidiu a formulat apel, iar Tribunalul Prahova a respins apelul declarat, ca nefondat.

De asemenea, Curtea de Apel Ploiești a respins recursul declarat ca neîntemeiat, prin decizia nr. 189/ 08.03.2011, astfel încât sentința nr. 5586/11.05.2009, pronunțată de Judecătoria Ploiești, a rămas definitivă și irevocabilă, context în care Radu Adrian Ovidiu a continuat să ocupe în mod abuziv imobilul în cauză.

Conex, pe rolul Judecătoriei Ploiești, a fot constituit dosarul nr. 10231/ 281/ 2012, prin care a fost admisă acțiunea SRI – UM0735 Ploiești, în contradictoriu cu Radu Adrian Ovidiu, hotărâre ce a rămas irevocabilă prin decizia civilă a Tribunalului Prahova nr. 446/ 01.04.2014.

În prezent, ANAF urmează să pună în executare titlurile executorii constând în sentința civilă nr. 7858/ 25.04.2013 și decizia Tribunalului Prahova nr. 446/ 01.04.2014.

Reclama dupa Articol – Banner 3
Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.