O unitate speciala a MAI, din Prahova, a scos la concurs doua posturi

0 524

O unitate speciala a MAI, din Prahova, a scos la concurs doua posturi. Vezi în ce constă oferta și care sunt criteriile în baza cărora îți pot depune dosarul.

Ministerul Afacerilor Interne – Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 440, cu sediul în Gura Vitioarei, județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuţie vacantă, de muncitor calificat I (pompagiu, paznic).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – învățământ obligatoriu de 10 ani și calificare profesională prin învățământ profesional sau prin programe de formare profesională în unul din domeniile: mecanică, construcții, instalații și lucrări publice;
 • vechime în muncă/spccialitatca studiilor necesare ocupării postului – 3 ani/3 ani;
 • să fie atestat profesional conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare (certificat • atestat);
 • pentru participanții la concurs se solicită obligatoriu. în termen de maximum 6 luni de la data încadrării, efectuarea unui curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor;
 • pentru participanții la concurs sc solicită obligatoriu după organizarea concursului aviz pentru obținerea autorizației de acces la informații clasificate, nivel „secret de serviciu”.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 noiembrie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • 25 noiembrie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Ministerul Afacerilor Interne – Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 440, cu sediul în Gura Vitioarei, județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuţie vacantă, de muncitor calificat I (lăcătuș, paznic).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă/certificat de absolvire studii generale sau medii;
 • certificat de absolvire/certificat de calificare/competență profesională în domeniul mecanică;
 • vechime în muncă specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani/3 ani;
 • să fie atestat profesional conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare (certificat + atestat);
 • pentru participanții la concurs se solicită obligatoriu în termen de maximum 6 luni de la data încadrării, efectuarea unui curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor;
 • pentru participanții la concurs se solicită obligatoriu după organizarea concursului aviz pentru obținerea autorizației de acces la informații clasificate, nivel „secret de serviciu”.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 noiembrie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • 25 noiembrie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Ziarul de Ploiești

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.