Noile reglementari ANAF privind inregistrarea firmelor platitoare de TVA

0 312

* Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.80/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 906 din 12 decembrie 2014, au fost modificate dispoziţiile art.153 din Codul fiscal privind înregistrarea în scopuri de TVA şi anularea înregistrării în scopuri de TVA.

Potrivit noilor reglementări (art.153 alin.71), criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA a societăților comerciale cu sediul activității economice în România înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, nu prin ordin al ministrului finanţelor publice, astfel cum era reglementat anterior.

Pe baza acestor criterii, organele fiscale competente stabilesc dacă persoana impozabilă justifică intenția și are capacitatea de a desfășura activitate economică, pentru a fi înregistrată în scopuri de TVA. Organele fiscale competente nu vor înregistra în scopuri de TVA persoanele impozabile care nu îndeplinesc criteriile stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Întrucât, criteriile utilizate deja pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA a societăților comerciale erau aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, este necesară elaborarea unui ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea unor astfel de criterii.

* Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.80/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr.906 din 12 decembrie 2014, au fost modificate dispoziţiile art.153 din Codul fiscal privind înregistrarea în scopuri de TVA şi anularea înregistrării în scopuri de TVA.

Prin noile reglementări, s-a introdus regula potrivit căreia organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA în situaţia în care persoana impozabilă – societate înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică potrivit criteriilor stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (art.153 alin.(9) lit.h) din Codul fiscal).

De asemenea, s-a prevăzut că persoanele impozabile aflate în situaţiile de anulare mai sus menţionate vor fi reînregistrate în scopuri de TVA, la solicitarea acestora, dacă încetează situaţia care a condus la anulare (art.153 alin.(91) lit.e) din Codul fiscal).

Tot la solicitarea persoanei impozabile se va proceda şi pentru reînregistrarea în scopuri de TVA, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, în situaţia contribuabililor inactivi sau a căror activitate este suspendată la registrul comerţului (art.153 alin.(91) lit.a) din Codul fiscal), dacă încetează situaţia care a condus la anulare.

Menţionăm că, anterior acestei modificări, organele fiscale reînregistrau în scopuri de TVA, din oficiu, persoanele impozabile aflate în aceste situaţii.

Având în vedere aceste modificări legislative, considerăm că este necesară şi modificarea şi completarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, respectiv de înregistrare în scopuri de TVA şi de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu de către organele fiscale, care este aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3331/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

* Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul TVA

Potrivit dispoziţiilor art. 153 alin.(71) din Codul fiscal, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se pot stabili criterii pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA a societăților comerciale cu sediul activității economice în România înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului.

Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii, dacă persoana impozabilă justifică intenția și are capacitatea de a desfășura activitate economică, pentru a fi înregistrată în scopuri de TVA. Organele fiscale competente nu vor înregistra în scopuri de TVA persoanele impozabile care nu îndeplinesc criteriile stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Având în vedere modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr.906 din 12 decembrie 2014, prin care s-au modificat prevederile privind înregistrarea în scopuri de TVA, după anularea înregistrării, au fost modificate şi prevederile privind criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA.

Întrucât prin vechiul OMFP 2795/2011 era aprobat şi modelul de cerere pe care îl completau persoanele impozabile care solicitau înregistrarea în scopuri de TVA la înfiinţare, conform art.153 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal (formular 098) şi, ţinând cont de prevederile art.228 alin.(2) din Codul de procedură fiscală, potrivit cărora formularele necesare şi instrucţiunile de utilizare a acestora privind administrarea creanţelor fiscale se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, considerăm că este necesară aprobarea formularului de cerere (098) prin ordin al preşedintelui.

De asemenea, pentru asigurarea suportului tehnic pentru persoanele impozabile – societăţi comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA şi care au obligaţia furnizării de informaţii suplimentare, necesare verificării îndeplinirii criteriilor prevăzute potrivit art.153 alin.(71) din Codul fiscal este propusa aprobarea modelului de declaraţie de proprie răspundere prin ordin al preşedintelui.

* Proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art.153 alin.(91) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr.906 din 12 decembrie 2014, au fost modificate dispoziţiile art.153 din Codul fiscal privind înregistrarea în scopuri de TVA şi anularea înregistrării în scopuri de TVA.

Prin noile reglementări, s-a introdus regula potrivit căreia reînregistrarea în scopuri de TVA se efectuează la cererea pesoanei, în cazul persoanelor impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA întrucât au fost declarate inactive, conform prevederilor art.781 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau au intrat în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii. Precizăm că, anterior acestei modificări, organele fiscale reînregistrau în scopuri de TVA, din oficiu, persoanele impozabile aflate în aceste situaţii.

O altă prevedere se referă la faptul că organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA în situaţia în care persoana impozabilă – societate înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică potrivit criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice (art.153 alin.(9) lit.h) din Codul fiscal).
Şi în aceast caz persoanele impozabile aflate în situaţia de anulare mai sus menţionată vor fi reînregistrate în scopuri de TVA, la cererea acestora, dacă încetează situaţia care a condus la anulare.

Având în vedere aceste modificări legislative, considerăm că este necesară înlocuirea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art.153 alin.(91) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care este aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3330/2013.

PETRE DANIEL CRISTIAN

DIRECTOR  GENERAL DRGFP PLOIESTI

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.