Ministerul Justitiei cauta candidati pentru functia de judecator la CJUE

0 156

Ministerul Justiției a lansat miercuri, 28 ianuarie 2015, procedura de selecție pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. 

Procedura de numire a judecătorilor la CJUE este prevăzută de art. 253, 254 și 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și de dispozițiile corespunzătoare din Statutul CJUE. Potrivit art. 253 TFUE, judecătorii şi avocații generali ai CJUE sunt numiți de comun acord de guvernele statelor membre, pentru o perioadă de 6 ani, după consultarea comitetului prevăzut de art. 255 TFUE.

La data de 14 ianuarie 2015 Guvernul României și-a însușit Memorandumul inițiat de Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Externe cu tema Aprobarea procedurii pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (denumită, în continuare, Procedura).

Astfel, poate fi desemnată candidat al României pentru funcția de judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene persoana care prezintă toate garanțiile de independență și care întrunește condițiile cerute pentru exercitarea în România a celor mai înalte funcții jurisdicționale sau care este jurist ale cărui competențe sunt recunoscute și care se bucură de o bună reputație profesională, morală și civică.

Persoanele interesate își pot depune candidatura până la data de 23 februarie 2015, ora 17:00, la secretariatul cabinetului ministrului justiției (etaj 1, camera 6), în format hârtie și electronic (CD) sau la adresa de email cjue@just.ro, cu confirmare de primire.

Urmare depunerii dosarelor, candidații vor susține un interviu în fața Comisiei de selecție, prezidată de ministrul justiţiei. Interviul va fi organizat în perioada 2-4 martie 2015, la sediul Ministerului Justiţiei.

Lista candidaţilor care vor susține interviul va fi publicată pe site-ul Ministerului Justiţiei şi al Ministerului Afacerilor Externe. Lista va fi confirmată telefonic/ prin email, în mod individual, candidaţilor care îndeplinesc condiţiile minimale de selecție, evaluate pe baza dosarelor depuse.

Interviul va avea loc în limba română, însă vor fi adresate și întrebări în limba franceză. Cunoașterea oricăror alte limbi oficiale ale UE poate constitui un avantaj.

Date suplimentare referitoare la procedură, condițiile care trebuie îndeplinite și formatul în care trebuie completat C.V.-ul candidaților, se regăsesc pe site-ul Ministerul Justiției la adresa www.just.ro.

Reclama dupa Articol – Banner 3
Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.