Locuri de munca scoase la concurs de primariile din Prahova

0 609

Locuri de munca scoase la concurs de primariile din Prahova. Vezi ce anume se caută și care sunt condițiile pentru angajare.

Primăria Comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice, științe juridice sau științe administrative – specializarea administrație publică;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 decembrie 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 10 ianuarie 2020, ora 11:00: proba scrisă;
 • 16 ianuarie 2020, ora 11:00: proba interviu.

Primăria Municipiului Ploieşti, Judeţul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, din cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest, după cum urmează:

2 posturi de muncitor calificat – lucrător în cultura plantelor.
• 1 post de muncitor calificat în silvicultură.
• 1 post de îngrijitor (femeie de serviciu).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• 2 posturi de muncitor calificat – lucrător în cultura plantelor
studii generale, 10 clase, școala profesională sau diplomă de bacalaureat,
certificat de competențe profesionale pentru calificarea în specialitatea lucrător în cultura plantelor;
vechime în muncă minimum 6 luni.

• 1 post de muncitor calificat în silvicultură
studii generale, 10 clase, școala profesională sau diplomă de bacalaureat;
certificat de competențe profesionale pentru calificarea în specialitatea silvicultură,
vechime în muncă minimum 6 luni.

• 1 post de îngrijitor (femeie de serviciu).
studii generale;
vechime în muncă minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 decembrie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 ianuarie 2020, ora 11.00: proba practică;
 • 14 ianuarie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Primăria Oraşului Vălenii de Munte, județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, la Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Mediu, după cum urmează:

 1. referent, clasa III, grad profesional superior;
 2. inspector, clasa I, grad profesional superior;
 3. inspector, clasa I, grad profesional asistent.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • referent, clasa III, grad profesional asistent:
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.
 • inspector, clasa I, grad profesional superior:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul urbanismului, arhitecturii sau construcțiilor;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.
 • inspector, clasa I, grad profesional asistent:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul urbanismului, arhitecturii sau construcțiilor;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 ianuarie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 13 ianuarie 2020, ora 10.00 proba scrisă,
 • 15 ianuarie 2020: proba interviu.

Primăria Oraşului Vălenii de Munte, județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de șofer în cadrul Compartimentului Administrativ.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale;
 • posesor al unui permis de conducere valabil categoria BE, CE, DE;
 • atestat profesional transport persoane:
 • să îndeplinească condițiile medicale și psihologice necesare;
 • să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea unor infracțiuni.

Primăria Comunei Valea Doftanei, judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de șofer, treapta I – personal contractual în cadrul Compartimentului Administrativ și Transporturi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii profesionale/medii,
 • permis de conducere categoria B;
 • posesor permis de conducere categoria B, minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 ianuarie 2020, ora 16.30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 ianuarie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 17 ianuarie 2020, proba interviu.

Ziarul de Ploiești

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.