Consiliul Judetean Prahova, convocat in sedinta ordinara pe 25 mai 2015

0 266

Luni 25 mai, începând cu ora 15:00, Consiliul Județean Prahova este convocat, în sala de 200 locuri, la ședința ordinară pe luna mai, având următoarea ordine de zi:

 • Proiect de hotarare
  01 – aprobarea Procesului – Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Prahova din data de 28 aprilie 2015
 • Proiect de hotarare
  02 – privind validarea unui mandat de consilier judetean –
 • Proiect de hotarare
  04 – privind desemnarea consilierului judetean nou validat in componenta unei comisii de specialitate a Consiliului judetean Prahova si in calitate de reprezentant al Consiliului judetean Prahova in Adunarea Generala a Actionarilor la o societate comerciala
 • Proiect de hotarare
  05 – privind aprobarea contului anual de executie a bugetului propriu al judetului si a bugetelor institutiilor de sub autoritatea Consiliului judetean Prahova pe anul 2014
 • Proiect de hotarare
  06 – privind rectificarea bugetului propriu al judetului si a bugetelor unor institutii de sub autoritatea Consiliului judetean Prahova pe anul 2015
 • Proiect de hotarare
  07 – privind revocarea, la cerere, a domnului Ionescu Radu Cezar Liviu din componenta unor comisii de specialitate ale Consiliului judetean Prahova si din calitatea de reprezentant al Consiliului judetean Prahova in Adunarea Generala a Actionarilor la unele societati comerciale
 • Proiect de hotarare
  08 – privind desemnarea domnului consilier judetean Danielescu Sebastian in componenta unei comisii de specialitate a Consiliului judetean Prahova si in calitate de reprezentant al Consiliului judetean Prahova in Adunarea Generala a Actionarilor la o societate comerciala
 • Proiect de hotarare
  09 – privind desemnarea domnului consilier judetean Dobre Adrian Florin in calitate de reprezentant al Consiliului judetean Prahova in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea ”Parc Industrial Barcanesti” S.A.
 • Proiect de hotarare
  10 – privind modificarea statului de functii pentru Muzeul Judetean de Arta Prahova „Ion Ionescu Quintus”
 • Proiect de hotarare
  11 – privind modificarea statului de functii pentru Muzeul Judetean de Stiintele Naturii Prahova
 • Proiect de hotarare
  12 – privind modificarea statului de functii pentru Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova
 • Proiect de hotarare
  13 – privind modificarea statului de functii pentru Spitalul Obstetrica Ginecologie Ploiesti
 • Proiect de hotarare
  14 – privind aprobarea Studiului de fundamentare si a concesionarii, prin licitatie publica, a serviciilor de administrare a „Centrului de afaceri multifunctional Lumina Verde Ploiesti, Judetul Prahova”
 • Proiect de hotarare
  15 – privind actualizarea caietului de sarcini al serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate
 • Proiect de hotarare
  16 – privind atribuirea unor licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
 • Proiect de hotarare
  17 – privind infiintarea unei institutii de asistenta sociala in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova
 • Proiect de hotarare
  18 – privind desemnarea Camerei Agricole Judetene Prahova in vederea emiterii avizului consultativ pentru eliberarea atestatului de producator
 • Proiect de hotarare
  19 – privind asigurarea finatarii de catre Consiliul judetean Prahova, in anul 2016, a eventualelor lucrari neexecutate pana la data de 31 decembrie 2015, in cadrul contractelor CS2 „Asistenta Tehnica si supervizarea lucrarilor neeligibile in aglomerarea Sinaia, Judetul Prahova” si CL4 „Extindere retea de canalizare si colector in orasele Azuga, Busteni, Sinaia”

 

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.