Comunicat important de la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti

0 185

02 FEBRUARIE TERMEN PENTRU :

• Depunerea Declaratiei privind subventiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate si nerestituite in termenul legal – operatorii economici care au beneficiat de subventii sau de transferuri de la bugetul de stat si nu au regularizat si restituit aceste sume la bugetul de stat pana la data de 31 ianuarie a anului urmator.

• Depunerea Declaratiei de inregistratre fiscala/Declaratiei de mentiuni privind schimbarea optiunii pentru depunerea Declaratiei 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate( Formular 010 persoane juridice, Formular 070 persoane fizice)

• Depunerea Declaratiei de inregistrare fiscala/Declaratiei de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (Formular 010)- persoanele juridice care opteaza pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, daca indeplinesc la 31.12.2014 conditiile prevazute la art.112^1 din Codul fiscal.

• Depunerea Cererii pentru optiunea de a determina venitul in sistem real, odata cu depunerea Declaratiei privind venitul estimat / norma de venit pentru anul in curs (Formular 220) sau Depunerea Cererii pentru renuntarea in anul 2015 la optiunea de determinare in sistem real, in situatia in care au fost impusi in sistem real timp de 2 ani consecutivi.- contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi pe baza de norme de venit, venituri din proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, venituri din cedarea folosintei bunurilor (sub 5 contracte de inchiriere).

• Depunerea Declaratiei privind venitul estimat/ norma de venit (Formular 220)- contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norma de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro-acestia avand obligatia determinarii venitului net anual in sistem real si contribuabilii care realizeaza venituri din inchiriere in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv.

• Depunerea Notificarii privind modificarea sistemului anual/ trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit (Formular 012) -contribuabilii platitori de impozit pe profit altii decat cei prevazuti la art.34 alin.(4) si (5).

• Depunerea Declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (Formular 600) – contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin (1) lit a)- e) din Codul fiscal, respectiv – intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale, membrii intreprinderii familiale, persoane fizice autorizate, persoanele care au venituri din profesii libere, persoanele care au venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla.

NOUTATI LEGISLATIVE

– H.G. nr. 20/ 2015 pentru modificarea alin (6) al pct. 23 din titlul VI “Taxa pe valoare adaugata” din Normele metodologice de aplicarea a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004 (M.O. 46/20.01.2015)

– O.P.A.N.A.F nr. 112/2015 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile in domeniul taxei pe valoare adaugata (M.O. 40/ 16.01.2015).

– O.P.A.N.A.F nr.18/2015 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin (9^1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare (M.O. 32/15.01.2015).

– Legea nr. 11 /2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 102 /2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale (M.O. 24/ 13.01.2015)

PETRE DANIEL CRISTIAN
DIRECTOR GENERAL

Reclama dupa Articol – Banner 3
Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.