Ce respiram? A fost publicat Planul integrat de calitate a aerului pentru Ploiesti si Brazi

0 165

Ce respiram? A fost publicat Planul integrat de calitate a aerului pentru Ploiesti si Brazi. Acesta este supus dezbaterii publice.

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, prin Serviciul Protecția Mediului Monitorizare Postînchidere Rampă Teleajen, vă informează că Primăria Municipiului Ploiești face cunoscut publicului interesat datele obținute în urma realizării Studiului de calitate a aerului și Planului integrat de calitate a aerului pentru municipiul Ploiești și comuna Brazi conform contract nr. 16252/2019.

Publicarea studiului și a planului reprezintă prima etapă din consultarea eficientă a publicului interesat.

Eventuale observații sau completări la documentele prezentate spre consultare pot fi transmise (în următoarele 30 de zile) pe adresa de e-mail: protectiamediului@rasp.ro, și susținute/ dezbătute în cadrul unei dezbateri publice.

Studiul de calitate a aerului și Planul integrat de calitate a aerului pentru municipiul Ploiești și comuna Brazi, în format pdf, este disponibil pentru 30 de zile la adresa: http://www.ploiesti.ro/Transparenta%20decizional/2020/09.11.2020/Plan_Integrat_de_Calitate_Aer_Ploiesti_Brazi_2020_v2.pdf

  • Ce noxe înghițim în plămâni, aproape zilnic

Conform studiului realizat de către Ceprocim SA, care se bazează pe date din anul 2017, locuitorii din Ploiești și din Brazi se confruntă cu mai mulți factori poluatori, între care la loc de cinste stau următorii indicatori:

  • Municipiul Ploiești a fost încadrat în regimul de gestionare I pentru indicatorii de particule în suspensie (PM10), dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx) și benzen (C6H6), respectiv în regimul de gestionare II pentru dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), nichel (Ni), plumb (Pb), arsen (As) și cadmiu (Cd)”
  • “Comuna Brazi (PH) a fost încadrată în regimul de gestionare I pentru indicatorii dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx) și benzen (C6H6)

În Planul integrat de calitate a aerului se precizează că “Au fost identificate categoriile de activitate care influențează calitatea aerului pentru aglomerarea Ploiești și zona Brazi, astfel: -trafic rutier; -încalzire rezidențială, instituțională și prepararea hranei; -activități industriale; -alte activități (precum transportul feroviar de călători, creșterea animalelor în regim casnic,cultivarea plantelor)“.

Conform celor care au realizat studiul, poluarea se produce astfel:

1) Pentru poluantul NOx(NO2) au rezultat depășiri ale valorii limită pe 1 oră, stabilită prin Legea 104 din 2011, de 200 μg/m3, pentru tot orașul Ploieștiși comuna Brazi și o calitate medie a aerului pentru cele două areale. Valorea limită pe 1 an a fost de asemenea depășită în Ploiești (în zona industrială de NV, în zona Centura de Vest Ploiești, în vest, sud-vest și partea centrală a orașului), în zona Platformei Industriale Petrobrazi, Centrala Termoelectrică Brazi și în Negoiești.

2) Pulberile PM10 au înregistrat depășiri ale VL zilnice în zona industrială de NV Ploieștiși în Brazii de Jos.

3) Concentrațiile de benzen rezultate din modelare nu au depășit VL stabilită pe 1 an, de 5 μg/m3. Deși nu este impusă o VL pentru perioada de 1 oră, s-a considerat util să se modeleze această concentrație. Concentrații modelate pe perioada de 1 oră au relevat valori maxime care depășesc sau sunt la nivelul Pragului superior de evaluare pentru sănatate în partea de nord a municipiului Ploiești(DN1A), Centura de Vest a municipiului Ploieștiși la nord de Brazii de Sus.

4) Pentru dioxid de sulf, valorile maxime ale concentraţiilor medii orare și zilnice nu sunt depășite, zonele în care au rezultat concentrații maxime orare >200 μg/m3 au fost Platforma industrială Petrobrazi și Platforma industrială Petrotel Lukoil. Concentraţiile de SO2 – cumulate pe 24 ore nu au depășit VL prevazută prin lege în Ploiești, Ploiești Sud, PloieștiNE, Brazii de Sus, Popești, Brazii de Jos, Stejaru.

5) Pentru CO nu au rezultat depășiri ale mediei zilnice în Ploiești și Comuna Brazi.

6) La metale grele As, Cd, Ni, Pb nu au rezultat depășiri ale valorilor țintă și valorii limită anuale; pentru Ni a rezultat o valoare de 14 ng/m3 în zona platformei Petrobazi.

7) Compușii organici volatili nemetanici (NMVOC) rezultă în principal din surse de suprafață din activități industriale și sunt precursori ai ozonului. Pentru ca impactul acestor poluanți să nu devină negativ pentru calitatea aerului înconjurător în zonele rezidențiale, este necesar ca pragul olfactiv pentru acești compuși să nu depășească limitele amplasamentului industrial“.

  • Spații verzi deficitare și care nu mai unde să apară, din cauza lipsei de teren disponibil

Studiul face referire și la faptul că în Ploiești suprafețele verzi, care ar putea diminua din poluare, sunt foarte mici în comparație cu norma prevăzută de UE. Ele ar totaliza doar 204,78 ha.

Conform INS, 2013, care ia însă în calcul și terenurile bazelor și amenajărilor sportive, suprafața de spații verzi nu depășește 12,78 mp/locuitor, mult sub normele europene de 26 mp. În vederea atingerii acestui deziderat, suprafața de spații verzi ar trebui să crească până la 545 ha, chiar peste prognoza pentru 2020 a PUG-ului. […] Cel mai mare deficit de spații verzi se înregistrează în cartiere construite înainte de 1989 și intens populate (Malu Roșu, Enăchiță Văcărescu, Vest etc.). Deși acestea beneficiază de numeroase spații verzi interstițiale, de mici dimensiuni, multe sunt ocupate cu autovehicule parcate neregulamentar sau sunt necorespunzător amenajate, nefiind accesibile publicului larg.” – se precizează în analiză.

Ziarul de Ploiești

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.