Ce cauze judeca instantele din Prahova in actuala perioada

0 88

Ce cauze judeca instantele din Prahova in actuala perioada, când activitatea a fost restricționată din cauza epidemiei de coronavirus.

COMUNICAT DE PRESĂ

25  martie 2020

La data de 25.03.2020, Colegiul de conducere al Curții de Apel Ploiești, faţă de dispoziţiile Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al  Magistraturii nr.417 din data de 24 martie 2020, adoptată în vederea asigurării unei practici unitare cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judecă pe durata stării de urgenţă, a stabilit activitatea de judecată a  acestei instanțe, cât şi a tribunalelor şi judecătoriilor care funcţionează în circumscripţia sa, în materie nonpenală, vizează judecarea, în fond sau în căile de atac, în funcţie de competenţa acestora, a următoarelor cauze:

CURTEA DE APEL PLOIEŞTI

-suspendarea executării hotărârii;

-suspendarea executării provizorii;

-măsuri de protecţie a minorilor – Legea nr. 272/2004;

-măsuri asigurătorii;

-ordonanţa preşedinţială;

-asigurarea dovezilor;

-suspendare executare act administrativ;

-litigii privind achiziţiile publice care privesc strict produsele medicale şi alte achiziţii în domeniul stării de urgenţă, precum şi cele care decurg din executarea acestor contracte sau care vizează aplicarea unor măsuri în domeniul stării de urgenţă;

-litigii privind regimul străinilor, întemeiate pe O.U.G. nr. 194/2002;

-cereri de strămutare, conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se judecă pe durata stării de urgenţă, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii;

 • orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită, apreciate ca atare de completul de judecată învestit cu soluţionarea cauzei.

 TRIBUNALELE  ARONDATE CURŢII DE APEL PLOIEŞTI

 • suspendarea executării hotărârii;
 • suspendare executării provizorii;
 • măsuri de protecţie a minorilor – Legea nr. 272/2004;
 • măsuri asigurătorii;
 • suspendarea provizorie a executării silite;
 • suspendare executare silită;
 • ordonanţa preşedinţială;
 • suspendare executare act administrativ:
 • litigii privind achiziţiile publice care privesc strict produsele medicale şi alte achiziţii în domeniul stării de urgenţa, precum şi cele care decurg din executarea acestor contracte sau care vizează aplicarea unor masuri în domeniul stării de urgenţă;
 • cereri privind insolvenţa persoanei juridice întemeiate pe art. 66 alin. (11) din Legea nr. 85/2014;
 • conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se judeca pe durata stării de urgenţă, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii;
 • orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită, apreciate ca atare de completul de judecată învestit cu soluţionarea cauzei.

 JUDECĂTORIILE  ARONDATE CURŢII DE APEL PLOIEŞTI

 • ordin de protecţie;
 • tutelă/curatelă;
 • internarea medicală nevoluntară;
 • ordonanţa preşedinţială;
 • suspendarea provizorie a executării silite;
 • încuviinţare executare silită;
 • măsuri asigurătorii;
 • asigurare dovezi;
 • incidentele procedurale în cauzele care se judecă pe durata stării de urgenţă, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii;
 • orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită, apreciate ca atare de completul de judecată învestit cu soluţionarea cauzei.

Pe durata stării de urgenţă, completele de judecată vor soluţiona,  în materie nonpenală  şi alte cauze care, potrivit legii, se judecă fără citarea părţilor.

Activitatea de judecată a Curţii de Apel Ploieşti, a tribunalelor şi judecătoriilor care funcţionează în circumscripţia acesteia, în materie penală, vizează judecarea, în fond sau în căile de atac, în funcţie de competenţa acestora,  a următoarelor cauze:

 1. Cauzele prevăzute de art. 43 alin.1 şi 2 din Decretul nr. 195/2020, după cum urmează:

 Activitatea judecătorului de drepturi şi libertăți se desfășoară numai cu privire la:

 1. cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive, ori

a celor de  protecție a victimelor şi a martorilor; cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate, minori;

 1. actele şi măsurile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol

obţinerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum şi cele privind audierea anticipată;

 1. cauzele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă

la nivel naţional, alte cauze urgente apreciate ca atare de către procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală.

 1. Procesele penale aflate în curs pe rolul instanţelor de judecată, inclusiv cele aflate în procedură în camera preliminară, se suspendă de drept pe durată stării de urgenţă, cu excepţia celor de la art. 43 alin.1 alin.1 lit. c) din decret apreciate ca atare de judecător sau instanţă de judecată, precum şi a următoarelor cauze:

– cele privind infracțiunile flagrante;

– cele în care au fost dispuse măsuri preventive;

– cele referitoare la contestaţii împotriva măsurilor asigurătorii;

– cele privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală;

– cele ce cuprind măsuri de protecție a victimelor şi a martorilor;

– cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical;

– cele privind infracţiuni contra siguranţei naţionale sau de spălare a banilor.

 1.   Judecătorii de cameră preliminară sau după caz instanțele vor soluționa în fond sau în căile de atac și următoarele cauze:

–   cauze în materia amânării sau întreruperii executării pedepsei ori a

măsurii educative privative de libertate;

–   cauze în materia liberării condiționate;

–   cauze având ea obiect schimbări privind măsura educativă a

internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenție;

–   contestațiile împotriva încheierilor judecătorului de supraveghere

a privării de libertate prevăzute de Legea nr. 254/2013;

– contestații la executare;

– cereri având ca obiect schimbări în executarea unor hotărâri;

– cereri având ca obiect înlăturarea sau modificarea pedepsei;

– cereri privind menținerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de

siguranță cu caracter medical;

– cauze având ca obiect infracțiuni – inclusiv infracțiuni flagrante –

care privesc aplicarea Decretului nr. 195/2020 sau măsurile de prevenire/combatere a pandemiei COVID-19 (inclusiv infracțiunile de zădărnicire n combaterii bolilor, prevăzute de art. 352 Cod penal, omisiunea declarării unor informații, prevăzute de art. 352/1 Cod penal și fals în declarații, prevăzut de art. 326 alin. (2) Cod penal);

– căi de atac extraordinare apreciate ca urgente;

– cereri de strămutare, conflicte de competență și incidentele

procedurale în cauzele care se soluționează pe durata stării de urgență;

– cauzele în care soluţionarea se desfășoară, conform legii, fără

citarea părților sau a persoanei vătămate.

 1. Cererile având ca obiect prelungirea dreptului de circulaţie pe drumurile publice, potrivit art.111 alin.(6) din O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, nu se soluţionează pe durata suirii de urgenţă, fiind aplicabile dispoziţiile art.14 din Decretul nr.195/2020.

PURTĂTOR DE CUVÂNT,

Judecător Florentin Teișanu

Ziarul de Ploiești

Reclama dupa Articol

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.