Anunț public privind decizia etapei de încadrare GEORGESCU ȘTEFAN OCTAVIAN – 3

0 223

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

GEORGESCU ȘTEFAN-OCTAVIAN, persoană fizică domiciliată în municipiul Iași, titular al proiectului ”Construire locuință semicolectivă, amenajare parcare, împrejmuire teren și racord utilități”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă,  în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Construire locuință semicolectivă, amenajare parcare, împrejmuire teren și racord utilități”, propus a fi amplasat în municipiul Ploiești, strada Intrarea Morilor nr. 3A, nr. cad. 144784, județul Prahova.

  1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, Strada Ghe. Gr. Cantacuzino Nr. 306, Jud. Prahova, în zilele de Luni, Miercuri – Vineri, între orele 09:00 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații/ propuneri la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

Data: 4 aprilie 2024

Întocmit,

SC EDILBETA IMOBILIARE SRL, cu sediul în municipiul Iași, în calitate de DELEGAT

(P)

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.