Anunț public privind decizia etapei de încadrare

0 230

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

SC UCR NEXT GEN SRL, cu sediul în București, sector 3, str. Căuzași nr 42 ( fosta Labirint, fosta Ghenadie Petrescu), anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă de către Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Hală cu funcțiunea producție și spațiu desfacere”, propus a fi amplasat în Com. Bucov, sat Bucov, Str. Industriei nr. 27 ( T49, PCc 2049), Jud. Prahova (adresa amplasamentului), titular SC UCR NEXT GEN SRL.

  1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, Strada Ghe.Gr. Cantacuzino Nr. 306, Jud. Prahova, în zilele de Luni, Miercuri – Vineri între orele 0900 – 1300, precum și la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații/ propuneri la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

Data: 2 aprilie 2024

(P)

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.