Anunț public privind decizia etapei de încadrare

0 129

Anunț public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)

SC DNT ARS GREEN ENERGIE SRL, titular al proiectului CONSTRUCȚIE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ DE 2 MW, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ LEA 20 KV anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM PRAHOVA, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul CONSTRUCȚIE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ DE 2 MW, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ LEA 20 KV, propus a fi amplasat în comuna Filipeștii de Târg, județul Prahova, NC 23844.

  1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM PRAHOVA, din Ploiești, județul Prahova, strada Ghe. Gr. Cantacuzino nr 306, în zilele de luni – vineri, între orele 09:00 – 16:00, precum și la următoarea adresă de internet apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 19.08.2023.

(P)

Reclama dupa Articol – Banner 3
Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.