Anunț public privind decizia etapei de încadrare

0 181

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA BERCENI

Comuna Berceni, titular al proiectului ’’LUCRĂRI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE DRUMURI COMUNALE, COMUNA BERCENI, JUDEȚUL PRAHOVA’’, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Prahova, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ’’LUCRĂRI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE DRUMURI COMUNALE, COMUNA BERCENI, JUDEȚUL PRAHOVA’’, propus a fi amplasat în Comuna Berceni.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , în zilele de luni-vineri, între orele 9-13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

(P)

Reclama dupa Articol – Banner 3
Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.