SC Rom Honey Group SRL – anunt finalizare proiect

0 602

Băicoi 14.12.2023

FINALIZARE PROIECT
„MIERE – SUPLIMENT NUTRITIV CU BIOACTIVITATE CRESCUTĂ ȘI
PROCEDEU DE OBȚINERE” – cod SMIS: 151840

ROM HONEY GROUP SRL cu sediul in Municipiul Iasi, str. Gradinari, nr. 1, Imobilul C1/0/1, Camera 3, cod poștal 115100, județul Iasi, anunta finalizarea proiectului „Miere – Supliment nutritiv cu bioactivitate crescuta si procedeu de obtinere”.

Proiectul a fost finantat prin Regio – Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 1 -„Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investitii 1.1 – „Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general”.

Valoarea totala a proiectului: 1.048.035,98 LEI, din care finanțare nerambursabilă: 792.632,26 LEI

Autoritatea de management: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Proiectul s-a derulat în județul Prahova, pe o perioadă de 34 luni, de la data de 12.03.2021, având ca dată maximă de finalizare 31.12.2023.

Obiectivul general al proiectului: obtinerea in vederea comercializarii a unui produs imbunatatit nutritional, cu valoare adaugata, prin transfer tehnologic catre Rom Honey Group SRL, avand ca obiect utilizarea rezultatului cererii de brevet de inventie, orientat catre dezvoltarea bioeconomiei si cresterea competitivitatii prin inovare in valorificarea unui produs apicol, inovare concretizata prin dezvoltarea unui produs inovativ in industria alimentara.

Obiectivele proiectului:

  1. Dezvoltarea experimentala la nivelul ROM HONEY GROUP SRL, utilizand miere si extracte vegetale in vederea obtinerii mierii imbogatite in polifenoli.
  2. Obtinerea si caracterizarea produselor finite (miere imbogatita cu polifenoli) pe baza transferului tehnologic si folosind echipamentele achizitionate.
  3. Introducerea in circuitul economic a produsului nou, obtinut prin intermediul procesului inovativ, respectiv exploatarea comerciala a rezultatului transferului tehnologic, pentru cresterea competitivitatii si dezvoltarea afacerii.

Rezultatele proiectului si impactul investitiei la nivelul localitatii/regiunii:
In urma implementării proiectului s-a realizat transferul tehnologic pentru procesul inovativ. Prin îndeplinirea acestui obiectiv, societatea ROM HONEY GROUP SRL a reușit sa obtina un produs inovativ.

Totodată, ROM HONEY GROUP SRL a avut in vedere sprijinirea activitatilor de dezvoltare experimentala si analiza loturilor de produs conform documentatiei tehnice prin dotarea societatii cu active corporale.
Avand in vedere capacitatea manageriala, financiara, dar si materiala a societatii ROM HONEY GROUP SRL aceasta a reusit diversificarea gamei de produse comercializate.

Odată cu finalizarea implementării proiectului societatea ROM HONEY GROUP SRL s-a indreptat catre diversificarea continua a gamei de produse comercializate.

Impactul investitiei la nivelul regiunii consta in dotarea societatii cu un laborator uzinal performant, printre putinele la nivel regional care detin aparatura HPLC. Societatea a devoltat o expertiză unică în domeniul serviciilor de testare de laborator si își mărește constant capacitățile cu noi instrumente și tehnici analitice. Numeroase metode diferite de spectrometrie de masă sunt aplicate în organizația noastră, iar compoziția chimică a probelor este determinată cu o rezoluție mai mare decât oricând. De asemeni, in urma implementarii acestui proiect, au fost create noi locuri de munca pentru personal specializat de laborator.

Detalii suplimentare se pot obtine de la persoana de contact: NICHITEAN ANDRA-LAVINIA – administrator, telefon: 0790 481 645, email: yourbesthoneysupplier@gmail.com/office@meli-feli.com


(P)

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.