O instanta din subordinea Curtii de Apel Ploiesti are activitatea suspendata cu publicul

0 395

Prin Hotărârea nr.17 din data de 08.10.2021 emisă de Colegiul de conducere al Curții de Apel Ploiești, având în vedere dispoziţiile art. 2 din Legea nr.114/2021 privind unele măsuri în domeniul justiţiei  în contextul pandemiei COVID-19, la sesizarea preşedintelui Judecătoriei Pucioasa și  față de punctul de vedere al preşedintelui Tribunalului Dâmboviţa cu privire la această  sesizare, în sensul că se impune restrângerea activităţii Judecătoriei Pucioasa, faţă de situaţia de fapt existentă la această judecătorie, s-a dispus:

În conformitate cu dispoziţile art. 2 alin. 3 , lit a  din Legea nr.114/2021 privind unele măsuri în domeniul justiţiei  în contextul pandemiei COVID-19, apreciind   întrunite condiţiile prevăzute de textul de lege mai sus amintit şi constatând întemeiată propunerea de restrângere a activităţii Judecătoriei Pucioasa, faţă de situaţia de fapt existentă la nivelul acestei  instanţe;

Ţinând seama de dispoziţiile Hotărârii  nr. 11 din data de 23 aprilie 2020 a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Ploieşti;

Admite propunerea  Preşedintelui Curţii de Apel Ploieşti, în sensul că, potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. 5  şi alin. 6 din Legea nr.114/2021, restrânge activitatea de judecată a Judecătoriei Pucioasa (jud. Dâmbovița – n.r.) pe o durată de 14 zile,  urmând ca aceasta să continue în următoarele cauze:

În materie nonpenală:

 • ordin de protecţie;
 • tutelă/curatelă;
 • internarea medicală nevoluntară;
 • ordonanţa preşedinţială;
 • suspendarea provizorie a executării silite;
 • suspendare executare silită;
 • încuviinţare executare silită;
 • măsuri asigurătorii;
 • asigurare dovezi;
 • incidentele procedurale în cauzele care se judecă pe durata stării de urgenţă, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii;
 • orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită, apreciate ca atare de completul de judecată învestit cu soluţionarea cauzei.

În materie penală :

 •  în procesele penale aflate în curs pe rolul instanţelor de judecată, inclusiv cele aflate în procedură în camera preliminară;
 • în cauzele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de alertă;
 • în cauzele privind infracţiunile flagrante, cele în care au fost dispuse măsuri preventive, cele privind contestaţii la executare în cauzele cu persoane private de libertate, cele referitoare la contestaţii împotriva măsurilor asigurătorii,  cele ce cuprind măsuri de protecţie a victimelor şi a martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical;
 • cauze privind cereri, propuneri, plângeri, contestaţii sau alte sesizări, date în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi (complete de JDL şi CDLPa), conform art.53 Cod procedură penală;
 • cauze privind cereri, propuneri, plângeri, contestaţii sau alte sesizări, date în competenţa  judecătorului de cameră preliminară (complete de CPPa şi CCPPa), conform art.54 Cod procedură penală;
 • cauze cu inculpaţi arestaţi sau aflaţi sub o altă măsură preventivă,   dispusă în aceste cauze;
 • recuzări şi abţineri;
 • amânări şi întreruperi executare pedeapsă;
 • cauze cu inculpaţi minori;
 • contestaţii privind durata procesului penal;
 • sesizări adresate instanţei cu acorduri de recunoaştere a vinovăţiei;
 • cereri şi sesizări privind metode speciale de supraveghere sau cercetare;
 • autorizări prevăzute de art. 154 alin.6 Cod procedură penală;
 • percheziţii şi ridicări de obiecte şi înscrisuri;
 • îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite;
 • cereri privind anularea sau reducerea amenzilor judiciare;
 • cauze privind măsurile asigurătorii şi restituirea lucrurilor;
 • alte cauze  considerate urgente de către completul de judecată

Ziarul de Ploiești

Adresa ta de email NU va fi publicata.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.