Mai multe posturi scoase la concurs de unitati de invatamant din Prahova

0 933

Mai multe posturi scoase la concurs de unitati de invatamant din Prahova. Se caută de la muncitori necalificați, la juriști, secretari, contabili.

Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir“, Breaza, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuţie vacante, de secretar unitate de învățământ debutant în Secretariat/Director adjunct.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii,
 • vechime in specialitate – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 septembrie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 septembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 02 octombrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir“, Breaza, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuţie vacante, de muncitor calificat IV (călcător) la Spălătoria mecanică.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii/generale obligatorii,
 • vechime în specialitate – minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 septembrie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 septembrie 2019, ora 10.00: proba practică;
 • 02 octombrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga“, Ploiești, județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de administrator financiar (contabil șef).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor-studii superioare (studii economice);
 • vechime in specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 august 2019, data limită de depunere a dosarelor;
 • 29 august 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 02 septembrie 2019, ora 10.00: proba practică;
 • 04 septembrie 2019, ora 10:00: proba interviu

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de consilier juridic, debutant, S, Compartiment Juridic.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor,
 • studii superioare în domeniul științe juridice absolvite cu diplomă de licență la o instituție de învățământ superior recunoscută de Ministerul Educației Naționale, Membru in Colegiul Consilierilor Juridici, Master în specialitatea studiilor reprezintă un avantaj,
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării posturilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 august 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 03 septembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Şcoala Gimnazială „Matei Basarab”, cu sediul în satul Brebu Mânăstirei nr. 799, comuna Brebu, judeţul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, astfel:

• 2 posturi de șoferi categoria D pentru Microbuze Școlare (16+1 locuri) – 1.75 normă – pe perioadă nedeterminată;
1 post administrator financiar (contabil) – 1 normă pe perioadă nedeterminată.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • șoferi
  nivelul studiilor – minim – gimnaziale + școala de șoferi cu permis de conducere categoria D;
  vechime in specialitatea postului – 3 ani;
  atestat transport rutier de persoane eliberat de ARR;
  aviz psihologic;
 • administrator financiar (contabil)
  nivelul studiilor-studii superioare de specialitate cu examen de diplomă sau de licență in domeniul economic;
  vechime in specialitatea postului – 7 ani;
  cunoștințe și abilități de operare pe calculator, operarea bazelor de date și a aplicațiilor FOREXEBUG, E.D.U.S.A.L., APLEXPERT, SICAR.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 august 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 septembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 04 septembrie 2019, ora 09.00: proba practică;
 • 04 septembrie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, cu sediul in Boldești Scăeni, Str. Podgoriei nr. 12, județul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, astfel:

 • administrator patrimoniu 0.5 post
 • secretar 0.5 post
 • îngrijitor 0.5 post

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • administrator patrimoniu 0.5 post
  nivelul studiilor: superioare inginer/subinginer/economist (conform Legii nr. 1/2011);
  vechime în specialitatea studiilor-10 ani.
 • secretar 0.5 post
  nivelul studiilor – superioare (economice, administrație publică. management, juridice, birotică și secretariat, informatică de gestiune):
  vechime in specialitatea studiilor – 10 ani.
 • îngrijitor 0.5 post
  nivelul studiilor: generale/medii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 august 2019, data limită de depunere a dosarelor;
 • 02 septembrie 2019, ora 10.00/13.00: proba scrisă;
 • 03 septembrie 2019, ora 10.00/13.00: proba practică; (și interviu pentru îngrijitor)
 • 04 septembrie 2019, ora 10.00/13.00: proba interviu.

Ziarul de Ploiești

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

cheap nfl jerseys from china , nfl jerseys cheap , Wholesale Nike NFL Jerseys , cheap nfl jerseys free shipping , Discount nfl jerseys , , Cheap NFL Jerseys from china , wholesale nhl jerseys , wholesale nhl jerseys , , cheap jerseys from china , cheap stitched nfl jerseys , , cheap Hockey Jersey , cheap nhl hockey jerseys , cheap nike nfl jerseys china , nhl jerseys wholesale , cheap jerseys , wholesale nhl jerseys , , discount authentic nfl jerseys , nike nfl jerseys china , wholesale cheap nfl jerseys , cheap nhl jerseys from china , nfl jerseys cheap , wholesale nfl jerseys , cheap Baseball Jerseys , cheap nfl jerseys , cheap mlb replica jerseys , discount nfl jerseys china , cheap hockey jerseys , cheap jerseys , cheap nfl jerseys , nhl hockey jerseys , wholesale mlb jerseys ,