Consiliul Local Ploiesti, convocat in sedinta extraordinara pe 12 februarie 2015

0 325

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 604
privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 12 februarie 2015

Primarul Municipiului Ploieşti:
în baza art. 39, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;
în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

D I S P U N E:

Articol unic – Convocarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă extraordinară în data de 12 februarie 2015, începând cu orele 12:00, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici şi a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modificare gol fereastră în uşă, scară de acces şi copertină la imobilul din Ploieşti, B-dul. Independenţei nr. 10” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2015 şi estimări pentru anii 2016-2018, al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Gheorghe Popa.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi estimări pentru anii 2016-2018 al Casei de Cultură a Municipiului Ploieşti „I.L. Caragiale” – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Gheorghe Popa.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi estimări pentru anii 2016-2018 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Gheorghe Popa.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi estimări pentru anii 2016 – 2018, al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Gheorghe Popa.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Administratiei Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploieşti pe anul 2015 şi estimări pe anii 2016-2018 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Gheorghe Popa.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti pe anul 2015 şi estimări pentru anii 2016-2018 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Gheorghe Popa.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi estimări pentru anii 2016 – 2018 al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Gheorghe Popa.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2015 şi estimări pentru anii 2016-2018 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Gheorghe Popa.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploieşti pe anul 2015 şi estimări pentru anii 2016-2018 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Gheorghe Popa.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi estimări 2016-2018, al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Gheorghe Popa.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului ,,Toma Caragiu,, Ploieşti pentru anul 2015 si estimări pentru anii 2016 -2018 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Gheorghe Popa.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local şi a bugetelor activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2015 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Gheorghe Popa.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Gheorghe Popa.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi estimări pentru anii 2016-2017 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu şi Gheorghe Popa.
16. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 313/2014 privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul de “Reabilitare termică blocuri în Municipiul Ploieşti – Bloc 9B1B2 Str. Băneşti nr. 3, Bloc 9C Str. Băneşti nr. 1, Bloc 9D1D2 B-dul Republicii nr. 181, Bloc 9E Str. Sinăii nr. 2”, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetica a blocurilor de locuinţe” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

Dată în Ploieşti, astăzi, 9 februarie 2015, în două exemplare originale.

Primar,
Iulian Bădescu

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.