Anunt important de la DGRFP Ploiesti, in atentia contribuabililor

26 OCTOMBRIE TERMEN PENTRU :
• Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă de către plătitorii următoarelor venituri: din proprietate intelectuală; din contracte/convenţii civile şi de agent, expertiză contabilă, tehnică, judiciară; din premii şi jocuri de noroc; obţinute de nerezidenţi; din alte surse.
• Efectuarea plătii anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trim III 2015-contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate şi contribuabilii prevăzuţi la art.13 lit c)- e).
• Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent (formular 104) .
• Depunerea Declaraţiilor ( formularele 100; 112; 300; 301; 307; 311; 390 VIES; 394).
• Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub forma de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfasoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România( formular 224) – pt. luna precedentă.
• Efectuarea plăţii anticipate de 50 % din impozitul pe venitul din activităţile agricole ( prima rată) – contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole stabilite prin norme.
• Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (Formular 097) – persoanele impozabile care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei ; persoanele impozabile care renunţă la aplicarea TVA la încasare.
• Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferentă primei rate – contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. g;

NOUTĂŢI LEGISLATIVE
– O.M.F.P. 1198/2015 – pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile (M.O. 759/ 12.10. 2015)
– O.P.A.N.A.F 2594/2015 – privind stabilirea organelor fiscale competetnte pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare, eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal (M.O. 759/ 12.10.2015)
– O.U.G 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare (M.O. 733/30.09.2015)

Despre Autor

Ziarul de Ploiești (zdp.ro) este continuarea firească a publicației online, Max-Media.ro, care a apărut pe 1 martie 2011, din dorinţa de a oferi publicului un produs media de calitate. Oferim ştiri locale din Prahova, Brașov, Dâmbovița și Buzău. Ne puteți găsi la +40745144044 sau pe e-mail: contact@zdp.ro

Alte Știri

Scrie Un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *