Spitalele din Campina au scos la concurs mai multe posturi

0 1.277

Spitalele din Campina au scos la concurs mai multe posturi. Vezi care sunt condițiile de participare și când au loc examenele.

Spitalul Municipal Câmpina, județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată/determinată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

• 1 post de șef serviciu – Serviciul Managementul calității cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
• 1 post de asistent medical principal, specialitatea medicină generală cu contract de muncă pe perioadă determinată până la data de 01.07.2021 pentru Serviciul de Management al calității;
• 1 post de asistent medical principal, specialitatea medicina generală cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată pentru Cabinetul de Oncologie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru funcția de șef serviciu: studii superioare de lungă durată (economice), 5 ani vechime în specialitatea studiilor; constituie avantaj absolvirea Programului de formare “Managementul calității în spitale”;

• pentru funcția de asistent medical principal: studii postliceale sau echivalente/studii de scurtă durată/studii superioare, 5 ani vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 iulie 2019, ora 13.00 data limită pentru depunerea dosarelor de concurs;
 • 05 august 2019, ora 10.00 proba scrisă;
 • 07 august 2019, ora 10.00 proba interviu.

Spitalul de Psihiatrie „Voila” din Câmpina, Judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante de:

• 1 (un) post de asistent medical generalist debutant (P.L.) – Secția II psihiatrie adulți;
• 1 (un) post de asistent medical generalist debutant (P.L.) – Compartimentul de terapie ocupațională și ergoterapie;
• 1 (un) post de asistent medical generalist (PL.) – Compartimentul de terapie ocupațională și ergoterapie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru postul de asistent medical generalist debutant
diplomă absolvire școală sanitară postliceală sau echivalentă;
nu necesită vechime în specialitate.

• pentru postul de asistent medical generalist:
diplomă absolvire școală sanitară postliceală sau echivalentă;
minimum 6 luni vechime ca asistent medical.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 iulie 2019, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 31 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 05 august 2019, ora 10:00: proba interviu.

Ziarul de Ploiești

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.