Posturi de ofiteri, scoase la concurs de Inspectoratul de Politie Brasov

0 264

Posturi de ofiteri, scoase la concurs de Inspectoratul de Politie Brasov. Dosarele de înscriere se depun în perioada 14 – 22 ianuarie 2019, la sediul instituției.

Înscrierea candidaților se va face prin depunerea, în volum complet, la sediul Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, str.Nicolae Titulescu nr.28, a următoarelor documente:

 1. a) cererea de înscriere şi Curriculum–vitae, model Europass;
 2. b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă şi foaie matricolă/supliment la diplomă);
 3. c) copie după actul de identitate;
 4. d) copii după carnetul de muncă / certificatul stagiu de cotizare şi alte documente doveditoare, care să ateste vechimea în muncă;
 5. e) copie după livretul militar;
 6. f) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, hotărârile judecătoreşti privind starea civilă;
 7. g) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
 8. h) cazierul judiciar al candidatului (Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către I.P.J. Brașov, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat);
 9. i) o fotografie color 9 x 12 cm;
 10. j) fișa medicală – tip de încadrare în M.A.I. (va fi introdusă în dosarul de recrutare, după încheiere, până cel târziu la data de 08.03.2019);
 11. k) certificatul de examinare psihologică (va fi introdus în dosarul de recrutare după transmiterea acestuia de către Centrul de Psihosociologie al M.A.I.);
 12. l) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
 13. m) persoanele care au calitatea de cadru militar în rezervă vor depune o adeverință eliberată de unitatea care are în gestiune dosarul de personal, din care să rezulte motivul încetării raporturilor de serviciu/trecerii în rezervă și gradul militar în rezervă deținut;
 14. n) un dosar plic.

Pentru informații referitoare la condițiile de participare și calendarul activităților de recrutare/concurs puteți vizita:

https://bv.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs&page=1

NR. CRT FUNCȚIA DENUMIRE STRUCTURĂ STRUCTURA
1 Ofițer specialist.II Marketing si achizitii publice LOGISTICA
2 Ofițer specialist II Investigarea criminalitatii din mediul de afaceri INVESTIGAREA CRIMINALITATII ECONOMICE
3 Ofițer specialist I Expertize si constatari tehnico – stiintifice – specialist – psiholog CRIMINALISTICA
4 Ofițer specialist II Centrul teritorial de examinare IT CRIMINALISTICA
5 Ofițer specialist III Centrul teritorial de examinare IT CRIMINALISTICA
6 Ofițer specialist I Centrul teritorial de examinare IT CRIMINALISTICA
7 Ofițer specialist II Centrul teritorial de examinare IT CRIMINALISTICA
8 Ofițer specialist II Structura de Securitate – specialist STRUCTURA DE SECURITATE
9 Ofiter I Mediul urban RUTIERA
10 Ofițer principal II ORDINE PUBLICA ORDINE PUBLICA

Ziarul de Ploiești

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.