Brazi: Unitatea Militara de la Negoiesti angajeaza zidar

0 291

Brazi: Unitatea Militara de la Negoiesti angajeaza zidar. Postul a fost scos la concurs, iar detalii despre condițiile puse le găsiți mai jos.

Unitatea Militară nr. 01376, Negoiești, județul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor calificat III/zidar (COR 711203) din cadrul formațiunii cazarmare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivel minimum de studii – cel puțin absolvent al învățământului general obligatoriu, conform Legii Educației nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • perfecționări/specializări – curs de calificare în meseria de zidar;
 • nivelul de acces la informații clasificate este Secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în situația în care va fi declarată „admisă”;
 • spirit de inițiativă, comunicare, lucru în echipă, rezistență la stres;
 • vechime în muncă/specialitate – 3 ani și 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 septembrie 2019, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 octombrie 2019, ora 10:00: proba practică;
 • 10 octombrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Ziarul de Ploiești

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.