Angajari facute de spitalele din Prahova. Vezi ce posturi se cauta

0 2.227

Angajari facute de spitalele din Prahova. Vezi ce posturi se cauta, care sunt condițiile de participare la concurs și când au loc examinările.

ANUNȚURI:

Spitalul Municipal Câmpina organizează concurs pentru ocuparea funcției de director medical.

Condiții:

 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 2. sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director medical va avea loc la sediul spitalului, sala de instruire medicală, etaj 2, astfel:

 • 17.05.2019 – 06.06.2019depunerea dosarelor;
 • 19.06.2019, ora 11.00 – proba scrisă;
 • 21.06.2019, ora 10.00 – susținerea proiectului de specialitate;
 • 21.06.2019, ora 12.00 – interviul de selecție.

Publicația de concurs, tematica pentru testul-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor și temele pentru proiectul de specialitate se găsesc și pot fi consultate pe site-ul unității noastre: www.spitalcampina.ro sau la Biroul R.U.N.O.S., bd. Carol I nr. 117, telefon 0244/337.351, interior 102

Spitalul Municipal Câmpina, județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă ne/determinată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

•  2 posturi de asistent medical, specialitatea medicină generală , cu normă întreagă, pentru Secția Pediatrie;
• 2 posturi de asistent medical, specialitatea medicină generală pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru Secția Chirurgie;
• 1 post de asistent medical specialitatea medicină generală pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru Compartimentul Neonatologie;
• 1 post de asistent medical specialitatea radiologie pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru Laboratorul de Radiologie și Imagistică medicală;
• 1 post de îngrijitoare curățenie pe perioadă determinată până în data de 01.02.2021, cu normă întreagă, pentru Farmacia cu circuit închis.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii postliceale sau echivalente/studii de scurtă durată/studii superioare pentru asistenți medicali, fără vechime;
 • studii generale pentru îngrijitoare curățenie, 6 luni vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 iunie 2019, ora 13.00 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 iunie 2019, ora 10.00 proba scrisă;
 • 20 iunie 2019, ora 10.00 proba interviu.

Spitalul Orăşenesc „Sf. Filofteia“, Mizil, județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, astfel:

• muncitor calificat IV – electrician;
• muncitor calificat III- instalator.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de calificare în specialitatea postului,
 • minimum 3 ani vechime în meserie pentru postul de muncitor calificat III – instalator, minimum 6 luni vechime în meserie pentru postul de muncitor calificat IV – electrician.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 mai 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 iunie 2019, ora 09.00: proba scrisă pentru postul de muncitor calificat IV – electrician ;
 • 07 iunie 2019, ora 09.00: proba scrisă pentru postul de muncitor calificat III – instalator;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Spitalul de Psihiatrie Voila, Câmpina, județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de psiholog practicant în cadrul Serviciului de management a calității serviciilor medicale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de licență în specialitate;
 • atestat de liberă practică în specialitatea psihologic clinică – treapta de specialitate practicant;
 • diplomă absolvire a cursurilor de specialitate în managementul calității serviciilor medicale, eliberată de Școala Națională de Sănătate Publică Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 iunie 2019, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor.
 • 11 iunie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 17 iunie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Spitalul General Căile Ferate Ploieşti, Județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de asistent medical generalist, studii postliceale sanitare – Secția Chirurgie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii postliceale sanitare;
 • vechime în specialitate minimum 6 luni;
 • se pot prezenta și debutanți.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 iunie 2019, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 iunie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
 • 24 iunie 2019, ora 09:00: proba practică;
 • 24 iunie 2019, ora 12:00: proba interviu.

Spitalul General C.F. Ploieşti, Județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante de asistent medical generalist, în Ambulatoriu Integrat.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii postliceale sanitare;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 iunie 2019, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 21 iunie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
 • 24 iunie 2019, ora 09:00: proba practică;
 • 24 iunie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Ziarul de Ploiești

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.