Admitere ianuarie 2019 la Scoala de agenti de politie din Campina

0 12.608

Admitere ianuarie 2019 la Scoala de agenti de politie din Campina. Află în ce perioadă au loc probele de concurs.

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, cu sediul în municipiul Câmpina, Bulevardul Carol I, nr. 145, judeţul Prahova, organizează în perioada 10 – 21 ianuarie 2019, concurs de admitere sesiunea ianuarie 2019, pentru un număr de 1300 locuri, din care 30 pentru romi şi 10 pentru alte minorităţi.

Din cele 1300 de locuri disponibile, 1275 sunt repartizate Inspectoratului General al Poliției Române, 20 – Direcției Generale de Pașapoarte și 5 – Serviciului de Informații Externe.

Locurile la instituţiile de învăţământ care formează personal pentru M.A.I sunt comune pentru femei şi bărbaţi.

Durata studiilor de învățământ postliceal este de 1 an.

În sesiunea ianuarie 2018, au fost peste 6200 de candidați înscriși pentru cele1300 de locuri.

  • CONDIŢII ŞI CRITERII SPECIFICE PRIVIND RECRUTAREA CANDIDAŢILOR

Pentru a participa la concursul de admitere sesiunea ianuarie 2019, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

I. Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

Îndeplinirea acesteicondiţii se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

II. Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor:
a) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.
d) Candidaţii care au fost declaraţi “admis” la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.
Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta la înscriere, dovada echivalării acestor studii de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, în condiţiile legii.

  • DEPUNEREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE ŞI CONSTITUIREA FIŞEI MEDICALE

Cererile de înscriere ale candidaţilor pentru concursul de admitere, sesiunea ianuarie 2019, s-au depus la unităţile de recrutare, respectiv Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratelor Judeţene de Poliţie /Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza cărora domiciliază, până la data de 23 noiembrie 2018.

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează în baza planificării făcute de Serviciul Resurse Umane, la Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu sau Cabinetul Medical al inspectoratului județean de politie pe raza căruia domiciliază şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, în conformitate cu baremele  medicale şi dispoziţiile în vigoare.

În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii susţin evaluarea psihologică şi examinarea medicală, potrivit prevederilor legale în vigoare.

  • DOSARUL DE RECRUTARE A CANDIDAŢILOR PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE, SE CONSTITUIE DIN URMĂTOARELE ACTE ŞI DOCUMENTE:

a) cererea de înscriere, înregistrată la secretariatul unității cu atribuţii de recrutare;
b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor absolvite, ale foii matricole sau ale adeverinţei care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru candidaţii care au absolvit în anul în curs, precum şi documente care atestă absolvirea altor studii. Acestea vor fi prezentate de candidați însoțite de original spre a fi certificate pentru conformitate și semnate atât de persoana care efectuează recrutarea, cât și de candidați, păstrându-se la dosar doar copiile. Documentele pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care certificarea pentru conformitate nu se mai realizează.
c) copii ale următoarelor documente: act de identitate şi certificat de naştere pentru candidat, livret militar, certificat de căsătorie, certificat de naştere soţ/soţie şi fiecare copil, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, carnet de muncă şi/sau alte acte doveditoare emise de angajator, potrivit prevederilor legale în vigoare, dacă este cazul;
d) curriculum vitae – Europass (CV), autobiografia (întocmită conform îndrumarului) şi tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului;
e) cazierul judiciar al candidatului;
f) avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane/personal, în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;
g) fişa medicală tip de încadrare în MAI;
h) două fotografii 9/12 și trei fotografii 3×4 cm, color;
i) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

  • CÂND AU LOC PROBELE CONCURSULUI

După înscriere, în perioada 12 – 18 ianuarie 2019 se vor organiza şi desfăşura probele eliminatorii (contravizita medicală şi evaluarea performanţei fizice). Evaluarea performanţei fizice se va realiza numai pentru candidaţii care au promovat contravizita  medicală.

Candidaţii vor susţine probele conform planificării ce va fi realizată prin Graficul concursului de admitere.

Proba de verificare a cunoştinţelor (limba română și limbi străine – engleză sau franceză) se va desfăşura în data de 20 ianuarie 2019, aceasta urmând a fi susţinută de candidaţii care au promovat probele eliminatorii.

Contestaţii se pot formula numai la proba de verificare a cunoştinţelor. Candidaţii pot formula contestaţii, în nume personal, în termen de 24 de ore de la momentul afişării rezultatelor.

Relaţii suplimentare referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine la Serviciul Management Resurse Umane din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, telefon 0244/336251 sau 336252 interior 22932, 22933, 22934, 22995 de luni până vineri între orele 07:30 – 15:30.

CITEȘTE ȘI: Inghesuiala mare la Scoala de agenti de politie din Campina. Sunt 5 candidati pe un singur loc!

Ziarul de Ploiești

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

cheap nfl jerseys from china , nfl jerseys cheap , Wholesale Nike NFL Jerseys , cheap nfl jerseys free shipping , Discount nfl jerseys , Buy cheap mlb jerseys china , Cheap NFL Jerseys from china , wholesale nhl jerseys , wholesale nhl jerseys , cheap jerseys , cheap jerseys from china , cheap stitched nfl jerseys , wholesale nfl jerseys , cheap Hockey Jersey , cheap nhl hockey jerseys , cheap nike nfl jerseys china , nhl jerseys wholesale , cheap jerseys , wholesale nhl jerseys , cheap nhl jerseys china , discount authentic nfl jerseys , nike nfl jerseys china , wholesale cheap nfl jerseys , cheap nhl jerseys from china , nfl jerseys cheap , wholesale nfl jerseys , cheap Baseball Jerseys , cheap nfl jerseys , cheap mlb replica jerseys , discount nfl jerseys china , cheap hockey jerseys , cheap jerseys , cheap nfl jerseys , nhl hockey jerseys , wholesale mlb jerseys ,